28/08/2011

Thư giãn Chủ nhật – Cùng vui

Cù Nhương ở hỡi Cụ Nhương

Tranh vẽ thì đẹp, tư tường thì cao

Hai cù trao đổi với nhao

Ngẫm ra lại thấy biết bao nhiêu chuyền

Bauxite Việt Nam

PHEN NÀY TA QUYẾT ĐI BUÔN MŨ

Trương Tuần

clip_image002

Phen này ta quyết đi buôn mũ

Vừa chửi vừa la cũng đắt hàng...

(Nhại Tú Xương)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

LẠI BỌN THÙ ĐỊCH

Trương Tuần

clip_image003

–––––––––––––––––––––––––––

CHƯA CÓ BAO GIỜ

Trương Tuần


Thằng Vàng "diễn biến hòa bình"

Nó làm điêu đứng dân mình cụ ơi

Phen này chắc cụ và tôi

Lương hưu mua được một nồi khoai lang...

clip_image005

Nguồn: trannhuong.com

Cám ơn Bác Trần Nhương,