26/09/2011

Trách nhiệm và lòng tin

PV Quốc Doanh

image Cả nước đang bàn luận về tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tốn hơn 410 tỷ đồng, tính dựng ở tỉnh nghèo Quảng Nam. Người nói tốn tiền, tượng đài xấu; người bảo không tốn tiền và đẹp. Phe khen chủ yếu liên quan đến việc “được” làm, còn lại thì chê. PV Quốc Doanh tôi nhìn phác thảo, thấy một cái đầu tả thực đặt trên một quả đồi siêu thực thấy không hợp nhưng không dám luận bàn, chỉ nghe và ngạc nhiên với câu nói của ông Cục phó Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm Nguyễn Phú Cường: “Việc xây dựng tượng đài được sự đồng thuận của Ban bí thư Đảng” (trên bee.net.vn ngày 25/9).

Chắc ý của ông Cường là việc làm tượng đài, Đảng đã quyết định rồi, không nên bàn cãi nữa. Thế nếu quả thực tượng đài xấu, tốn kém chưa cần thiết thì Đảng hay ai phải chịu trách nhiệm?

Hơn nửa thế kỷ nay ở nước ta, mọi cuộc tổng kết thành tích hay mừng công, đều nói nhờ sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Nhưng nếu xảy ra tiêu cực thì không ai còn nhắc đến “sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng” nữa. Tràn lan tụng ca tưởng hay hóa ra dở, vì chỉ tổ mất lòng tin. Lòng tin chỉ sinh ra ở nơi và với người có trách nhiệm, không sinh ra ở lời nói, sự ca tụng.

Nên cái câu Đảng lãnh đạo xã hội tuyệt đối và toàn diện cũng cần phải sửa. Bởi bây giờ không thể làm được như thế. Anh có lãnh đạo được tuyệt đối và toàn diện vợ của anh không, mấy bà hàng xóm của anh không, làm sao với cả nước non? Ngay con cái của mình, không cha mẹ nào lãnh đạo được tuyệt đối và toàn diện, tội gì gánh trách nhiệm tuyệt đối và toàn diện với con cái nhà khác!

Nên cái thông báo của chính quyền Hà Nội cấm người dân biểu tình mà không có người ký tên lại mang một ý nghĩa phát triển. Bây giờ, một người không còn đủ sức chịu trách nhiệm cho một bộ phận ôm đồm trách nhiệm, một bộ phận ôm đồm trách nhiệm lại không còn đủ sức chịu trách nhiệm cho cả xã hội nữa. Do xã hội đã phát triển, đủ khả năng làm những việc có thể và tự chịu trách nhiệm. Mỗi người dân đều muốn sống tự do và tự chịu trách nhiệm. Xem ra đấy cũng là chiều hướng phát triển của nhân loại, đi từ dân chủ đại diện đến dân chủ tham gia. Không cản trở phát triển là lãnh đạo có trách nhiệm, nếu thúc đẩy phát triển sẽ có lòng tin.

Ngày 25/9/2011

P.V.Q.D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN