13/11/2011

Anh là ai?

Nhạc sĩ Việt Khang sáng tác và trình bày

Xin hỏi anh là ai

Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai?

Xin hỏi anh là ai

Sao đánh tôi, chẳng một chút nương tay?

Xin hỏi anh là ai

Không cho tôi xuống đường để tỏ bày

Tình yêu quê hương này

Dân tộc này đã quá nhiều đắng cay?

Xin hỏi anh ở đâu

Ngăn bước tôi chống giặc tàu ngoại xâm?

Xin hỏi anh ở đâu

Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi?

Dân tộc anh ở đâu

Sao đan tâm làm tay sai cho Tàu

Để ngàn năm ghi dấu

Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào?

Tôi không thể ngồi yên

Khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng

Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm

Một ngàn năm hay triền miên tăm tối

Tôi không thể ngồi yên

Để đời sau con cháu tôi làm người

Cội nguồn ở đâu?

Khi thế giới này không còn Việt Nam

youtube.com