24/12/2011

Hí hoạ của báo Courrier International về cái chết của Kim Kim Jong Il

clip_image002

Vũ khí của ba thế hệ

clip_image004

“Chí ít thì việc báo tin ta qua đời … cũng có tác dụng như quả bom nổ”

Sưu tầm của P.T. (trên báo Courrier International 23-12-2011)