29/12/2011

Một video clip tặng các vợ góa Bình Châu và Lý Sơn

André Menras chụp ảnh và soạn lời. Jean Pierre Pousset viết nhạc và hát. Tất cả những người trong clip này đều sống ở Bình Châu và đảo Lý Sơn, những người đàn bà goá có chồng bị “mất tích” ở vùng đảo Hoàng Sa – bị hải quân Trung Quốc cưỡng chiếm từ năm 1974.

Xin bấm vào đây