02/02/2012

Đơn đề nghị cho TS Cù Huy Hà Vũ được nhận sách, báo, đồ dùng

Kính gửi Quý Báo,

Tôi, Nguyễn Thị Dương Hà vừa mới gửi đơn tới Ban Giám thị Trại giam số 5 - Bộ Công an, yêu cầu cho chồng tôi, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ được nhận sách, báo, đồ dùng (không thuộc danh mục cấm) để sử dụng. Đề nghị Quý Báo cho đăng để những ai quan tâm tới Tiến sĩ Vũ được biết.

Trân trọng cảm ơn Quý Báo,

Nguyễn Thị Dương Hà

CNG HÒA XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 2011

ĐƠN ĐỀ NGH

V.v gửi và nhận quà, thư, sách, báo, đồ dùng…

Kính gửi: Ban Giám thị Trại giam số 5 - Bộ Công an

Tôi, Nguyễn Thị Dương Hà, ở tại 24 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội, có chồng là Cù Huy Hà Vũ hiện đang bị giam tại Trại giam số 5, gửi tới Ban Giám thị lời chào trân trọng và đề nghị như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 46 của Luật Thi hành án hình sự: Chế độ gặp thân nhân, nhận quà của phạm nhân; Căn cứ Điều 5, nội quy trại giam ban hành kèm theo thông tư số 36/2011/TT-BCA ngày 26/5/2011 do Bộ trưởng Bộ Công an – đại tướng Lê Hồng Anh ký: “Cm phm nhân sdng và đưa vào tri giam các loi máy móc, thiết bthông tin liên lc, vũ khí, cht độc, cht n, cht dcháy, ma túy, hóa cht, cht phóng x, sách, báo, phim, băng, đĩa, văn hóa phm có ni dung không lành mnh, rượu, bia, các cht kích thích cho bn thân và người khác”.

Như vậy, theo Luật Thi hành án hình sự cũng như theo Nội quy trại giam, ban hành kèm theo thông tư số 36/2011/TT-BCA ngày 26/5/2011 thì tất cả những sách báo có nội dung lành mạnh, đồ dùng không thuộc danh mục cấm thì chồng tôi phải được nhận và sử dụng.

Thế nhưng, mấy lần vào thăm chồng, tôi có mang một số họa phẩm (không nằm trong danh mục cấm), sách do các Nhà xuất bản nước CHXHCN Việt Nam xuất bản và báo chí như Văn Nghệ, Hà Nội mới, Pháp luật, An ninh Thủ đô, An ninh Thế giới, Lao động, Đại Đoàn kết…, không có một cuốn sách cũng như tờ báo nào có nội dung không lành mạnh. Nhưng cho đến nay, đã nhiều ngày, thậm chí đã mấy tháng rồi mà chồng tôi chỉ được nhận rất ít sách. Họa phẩm thì đợt đầu có cho chồng tôi nhận, sau thì giữ lại tại trại, chưa cho chồng tôi nhận nốt. Riêng báo thì chồng tôi không được nhận tờ nào (hoặc bị giữ lại, hoặc bị trả lại tôi ngay khi tôi mang đến).

Về quần áo và đồ dùng như quần áo ấm, đèn đọc sách, quạt sạc pin, túi sưởi… Trại vẫn chưa trả cho chồng tôi để chồng tôi sử dụng.

Về thư tín, chồng tôi đã gửi rất nhiều thư cho tôi và gia đình (theo chồng tôi nói lại). Nhưng cho đến nay, tôi chỉ mới nhận được 2 lá.

Vậy, tôi đề nghị Ban Giám thị Trại giam số 5 - Bộ Công an trả lại cho chồng tôi, Cù Huy Hà Vũ, tất cả những gì không thuộc danh mục cấm mà tôi đã gửi cho chồng tôi, để chồng tôi sử dụng; gửi trả cho tôi toàn bộ thư mà chồng tôi đã viết cho tôi và gia đình theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng,

clip_image002

Nguyễn Thị Dương Hà

 

Nơi gửi: Người làm đơn

- Như trên;

- TC VIII (để biết);

- Gia đình ông Vũ;

- Lưu.