06/08/2012

Tẽn tò trơ trẽn bộ mặt thật của Đài Truyền hình Hà Nội


Blog Tễu

Đài Truyền hình Hà Nội, trong bản tin thời sự trưa nay, ngày 05/08 đã trắng trợn vu cáo những người biểu tình yêu nước. Đài Truyền hình Hà Nội đã bịa đặt như sau: "Đáng chú ý là trong cuộc tụ tập sáng nay, quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người biểu tình".

 Đài Truyền hình Hà Nội còn tiếp tục khẳng định "Bộ mặt thật cái gọi là biểu tình yêu nước đã bị lộ tẩy". Đài này còn cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết và bằng chứng trong bản tin thời sự lúc 18h30 cùng ngày.

Bản tin trưa:

Tuy nhiên, trong bản tin lúc 18h30 Đài này lại không hề cung cấp thêm bằng chứng về việc này. Như vậy, đây là một thông tin xuyên tạc của Đài Truyền hình Hà Nội nhằm che đậy cuộc đàn áp, bắt bớ của cơ quan CA đối với người biểu tình yêu nước.
Bản tin 18:30:

Thật tẽn tò, lộ tẩy bộ mặt thật của Đài Truyền hình Hà Nội!