02/09/2012

Phản hồi về thư góp ý với Vườn Quốc gia Cát Tiên

Trần Văn Thành

Nguyên GĐ Vườn QG Cát Tiên, hiện là GĐ Vườn QG Yok Đôn

Thân gửi các bạn

Qua thư này (Thư ngỏ số 01 Kính gửi Vườn quốc gia Cát Tiên http://www.boxitvn.net/bai/40825) tôi nhận thấy có vấn đề chưa hiểu đầy đủ về công việc bảo vệ rừng của những cán bộ kiểm lâm Vườn,

Có thể nói có lúc, có nơi chúng ta không thể kiểm soát được 100%

Nhưng nói 1 tháng mà không có ai đến vùng đó kiểm tra thì phải xem lại trách nhiệm của đơn vị đang được phân công chịu trách nhiệm quản lý khu rừng đó.

Đồng thời hiện nay đa số các lãnh đạo đơn vị thường chủ quan, ít kiểm tra đánh giá đầy đủ các công việc của Trạm, Đội ở xa trung tâm, cho nên chưa kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót của nhân viên trong công tác bảo vệ rừng, cũng sẽ dẫn đến tình trạng chủ quan, lười nhác, né tránh của nhân viên

Việc Tê giác hoặc voi hoặc nhiều loại thú khác bị giết hại, hay chết tự nhiên… hoặc tài nguyên rừng Việt Nam đang bị hủy hoại liên tục, ngày càng trầm trọng như hiện nay, thì có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, xét từng trường hợp cụ thể mà chúng ta quy trách nhiệm. Nhưng có thể nói trách nhiệm chính hiện nay theo tôi là Chính phủ chưa thực sự có những chính sách, quyết sách quyết liệt, hiệu quả để bảo vệ rừng. Việc này không phải một mình Lực lượng Kiểm lâm hoặc lực lượng nào khác, mà phải xuất phát từ chính sách, quyết đinh của Chính phủ. Còn lại là sự đồng thuận, chung tay của toàn xã hội, trong đó lực lượng kiểm lâm có thể là nòng cốt.

Vài ý kiến để các bạn góp ý và chia sẻ.

Cảm ơn sự khuyến cáo, góp ý của Nhóm Cứu lấy Cát Tiên.

Mong có thêm nhiều người như các bạn.

Mong rằng Cát Tiên và rừng của Việt Nam, rừng trên toàn Quả đất này ngày càng được bảo vệ và phát triển tốt.

Thành Yok Đôn National Park

Nguồn: savingcattiennationalpark.blogspot.com

clip_image001