19/12/2012

Trung Quốc bắt giam hơn 400 tín đồ giáo phái Thượng đế toàn năng

Tú Anh

clip_image001

Photo : AFP. Công an Trung Quốc triển khai tại tỉnh Thanh Hải để trấn áp phản kháng ngày 10/03/2009.

Công an Trung Quốc xác nhận đã bắt giam hơn 400 tín đồ một giáo phái Thiên chúa giáo tuyên chiến với Đảng Cộng sản. Chiến dịch trấn áp này xảy ra tại tỉnh Thanh Hải nơi mà chính quyền Trung Quốc đang đối phó với làn sóng tự thiêu của phật tử Tây Tạng.

Tuyên chiến với đảng Cộng sản Trung Quốc và dự báo ngày tận thế 21 tháng 12 năm 2012, giáo phái Thiên chúa giáo «Thượng đế Toàn năng» trở thành đối tượng phải trấn áp của chính quyền Trung Quốc. Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, một phát ngôn viên của ngành an ninh Trung Quốc xác nhận công an đã bắt giam hơn 400 tín đồ Thiên Chúa giáo thành viên của giáo phái «Thượng đế toàn năng», phá hủy «nhiều cơ sở» tịch thu 5000 biểu ngữ, đĩa CD, DVD, máy vi tính…

Cũng theo nguồn tin này thì trong hai ngày 5 và 6/12/2012, có 8 vụ xung đột giữa tín đồ và công an tỉnh Thanh Hải. Giáo phái này đã thay đổi chiến thuật, kể từ ngày 8 họ tổ chức phát truyền đơn bí mật, vẽ khẩu hiệu trên tường… kêu gọi dân chúng nổi dậy lật đổ «đại xích long» ám chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo AFP, chính quyền tỉnh Thanh Hải xem việc trấn áp giáo phái Thiên Chúa giáo này có liên quan chặt chẽ với chính sách đương đầu với phong trào tự thiêu của người Tây Tạng chống Trung Quốc đô hộ.

T.A.

Nguồn: Viet.rfi.fr