Bản dịch tiếng Czech “Lời kêu gọi thực thi quyền con người theo Hiến pháp tại Việt Nam”

VÝZVA K PROSAZOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV DLE ÚSTAVY VIETNAMU

My, níže podepsaní Vietnamci, vyzýváme vládu a všechen lid k prosazování lidských práv, která jsou zakotvena v Ústavě Vietnamské socialistické republiky a mezinárodních úmluvách, jejichž projednání se Vietnam účastnil a zavázal se k jejich plnění. Mezi těmito právy jsou právo svobody projevu, svobody tisku, právo na informace, právo na shromažďování, sdružování a demonstrace v souladu s článkem 69 Ústavy z roku 1992 (ve znění pozdějších předpisů a dodatků z roku 2001) a v souladu s články 21 a 22 občanských a politických práv v mezinárodních úmluvách, na které Vietnam přistoupil v roce 1982.

V Deklaraci nezávislosti ze dne 2. 9. 1945, prezident Ho Či Min zdůraznil všeobecná lidská práva, uvedená v Prohlášení nezávislosti Amerických Spojených Států z roku 1776, a Všeobecnou deklaraci lidských práv a občanských svobod Francouzské revoluce z roku 1791, a uvedl, že „to jsou slova, která nikdo nemůže popřít“.

V tomto duchu žádáme Vietnamské Národní shromáždění o zrušení článku 88 trestního zákoníku (TZ) Vietnamu o „propagandě proti Vietnamské socialistické republice“ a zrušení Vyhlášky 28/2005/NĐ-CP Vlády ze dne 18. 3. 2005 o „ stanovení řady opatření k zajištění veřejného pořádku“.

Článek 88 TZ nejasně stanovuje obvinění z propagandy proti Vietnamské socialistické republice a tak ve skutečnosti jde o potlačování svobody projevu, která byla Vietnamskou Ústavou a Mezinárodními úmluvami o občanských a politických právech uznána a zaručena. Projevy nesouhlasu lidu, kritika vlády, státních aparátů a změny právních předpisů, …. jsou k pokroku společnosti nezbytné a v demokratickém státě běžné. Ale podle článku 88 TZ bude každý občan za takovéto chování potrestán. Mnoho vietnamských občanů bylo stíháno, obžalováno, odsouzeno k trestu odnětí svobody za tento tzv. „zločin“, s čímž nejsou lidé spokojení a svět odsoudil potlačování lidských práv ve Vietnamu.

Vyhláška 38/2005/NĐ-CP Vlády dne 18. 3. 2005 je ve skutečnosti vyhláškou zákazu demonstrace, je tedy vydána nepravomocně a má protiústavní obsah. Podle článků 50, 51 Ústavy z roku 1992 (ve znění pozdějších předpisů a dodatků z roku 2001), lidská práva a práva občanů jsou dána Ústavou a zákonem, to znamená, že jsou dána Národním shromážděním. Vláda tedy nemá právo je stanovit a nemůže tato práva ani omezovat, obcházet nebo dokonce zakázat. Bezprostředně po vyhlášení nezávislosti prezident Ho Či Min podepsal dekret číslo 31 datovaný dne 13. 9. 1945, ve kterém potvrdil, že protest je základním právem v demokracii a občané jsou pouze povinni místní úřad o plánované demonstraci informovat. K dnešnímu dni tato vyhláška není zrušena žádným zákonem a tudíž má stále právní moc. Vyhláška 38 vystupující proti tomuto dekretu a zároveň proti ustanovení současné Ústavy a Mezinárodní úmluvě o občanských a politických právech, by měla být okamžitě zrušena.

Vyzýváme všechny lidi, aby žádali po místních úřadech dodržování lidských práv občanů, které byly vyhlášeny v Ústavě Vietnamu a Mezinárodních úmluvách, kterými je Vietnam vázán.

Doporučujeme advokátům a učitelům práv, aby svým občanům, místním úřadům, policejním silám, armádě, civilním obranám, organizacím Vietnamské Vlastenecké fronty… vysvětlili rozsáhlá lidská práva … aby všichni vietnamští občané měli stejná lidská práva jako ostatní národy na světě a aby úředníci Vietnamu občanská práva ctili a dodržovali je.

Vyzýváme úředníky, důstojníky, vojáky ve vietnamských orgánech, aby ctili a dodržovali lidská práva dle Ústavy Vietnamu a Mezinárodních úmluv a neplnili slepě příkazy, které porušují lidská práva.

Splnění a dodržování lidských práv ve Vietnamu je nezbytnou podmínkou pro vybudování „míru, jednoty, nezávislosti, demokracie a prosperity“ Vietnamu, který má své právoplatné místo ve světě. To je také nejúčinnější způsob, jak dosáhnout usmíření svého národa, což je vůle všeho lidu.

K prosazení těchto práv musí nejdřív Národní shromáždění zrušit článek 88 trestního zákoníku a vyhlášku 38/NĐ-CP/2005 a požadovat, aby Vláda propustila všechny politické vězně, kteří veřejně a pokojně vyjádřili své názory a byli stíháni a odsouzeni podle článku 88 tohoto trestního zákoníku.

Znovu se obracíme na všechny občany, abychom pomohli vymáhat základní lidská práva a donutili úřady, aby tato práva ctily a respektovaly. Doufáme, že lidé doma i v zahraničí stvrdí svým podpisem svůj souhlas s touto Výzvou a budou ji šířit dál.

Jsme přesvědčeni, že boj vietnamského lidu za získání lidských práv má trvalou sympatii a podporu celého světa.

Dne 25. 12. 2012

Người dịch: TS Đoàn Hòa.

Dịch giả gửi trực tiếp cho BVN.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn