12/06/2013

Bộ Công an vẫn tiếp tục khước từ lời đề nghị khẩn thiết của LS Nguyễn Thị Dương Hà, bất chấp người tù Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực sang ngày thứ 16

Ngày 10/6/2013

Kính gửi: Bauxite Việt Nam

Cho tới hôm nay, TS Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực đến ngày thứ 15. Sáng nay 10/6/2013, Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, cũng là vợ TS Cù Huy Hà Vũ đã làm đơn đề nghị cấp Giấy giới thiệu vào gặp TS Vũ (đính kèm). Nhưng Tổng Cục 8 đã từ chối không cấp phép.

Đề nghị Quý Báo cho đăng kèm theo lá thư mà ông Cù Huy Thước gửi TS Vũ để những ai quan tâm tới TS Cù Huy Hà Vũ được biết.

Xin trân trọng cảm ơn Quý báo,

Gia đình TS Cù Huy Hà Vũ

clip_image002

clip_image004