KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN

V/v: Khi ban hành văn bản quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai phải ghi các điều khoản, mục chủ yếu của các văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng và các văn bản quyết định liên quan.

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

- Căn cứ Điều 28 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

- Căn cứ Điều 4 và Điều 8 của Luật về Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001,

I. Người kiến nghị:

Tôi, Hà Huy Sơn là công dân Việt Nam, nghề nghiệp luật sư.

Địa chỉ liên lạc số 15/4 ngõ 91 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; điện thoại 0903.222.888.

II. Về việc kiến nghị:

Hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đất đai do nhà nước ban hành có rất nhiều loại, thường xuyên sửa đổi, bổ sung, thay thế, không được hệ thống hóa và nhiều văn bản nội dung không rõ ràng. Nên việc áp dụng pháp luật đất đai trong đời sống xã hội gặp rất nhiều khó khăn.

Tôi là một luật sư tham gia bảo vệ cho nhiều người khiếu nại, khởi kiện trong lĩnh vực này. Nội dung khiếu kiện đều liên quan đến các văn bản quyết định hành chính về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cưỡng chế thu hồi đất… do các cơ quan nhà nước, công chức ban hành. Tôi thấy hầu hết các văn bản quyết định này phần căn cứ pháp lý chỉ nêu ra một số văn bản luật, nghị định… một cách chung chung mà không nêu rõ những điều khoản, mục chủ yếu của các văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng. Thực tế này đã hạn chế khả năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và thực hiện nghĩa vụ của người dân; hạn chế chức năng giám sát của xã hội đối với các các cơ quan nhà nước; tạo ra kẽ hở để không ít các cơ quan nhà nước, công chức bao biện, cố ý làm sai, tham nhũng. Làm lãng phí thời gian, tiền bạc của xã hội trong quá trình thi hành, giải quyết khiếu nại, điều tra, xét xử…

Trong khi quyền sử dụng đất đai hiện nay vẫn là một tài sản lớn, chủ yếu hay là lợi ích “sống còn” của đa số các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân… nhưng các căn cứ pháp lý để ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực này lại chưa có một văn bản pháp luật nào quy định về hình thức một cách chặt chẽ, đầy đủ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài ở khắp các địa phương trong cả nước hiện nay. Hậu quả là người dân mất lòng tin một cách nghiêm trọng đối với các cơ quan nhà nước.

III. Kiến nghị:

1- Chính phủ cần quy định hình thức cho mỗi một loại văn bản quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cưỡng chế thu hồi đất… mà trong đó phần căn cứ pháp lý phải ghi rõ các điều khoản, mục chủ yếu của văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng và các quyết định hành chính liên quan khi ban hành quyết định.

2- Trường hợp văn bản quyết định hành chính ban hành ghi sai điều khoản, mục của văn bản quy phạm pháp luật áp dụng thì quyết định hành chính bị coi là vi phạm về hình thức và không có giá trị pháp luật.

Trân trọng,

Nơi nhận: Công dân

- Như trên;

- Lưu, 02b.

Hà Huy Sơn

clip_image002

clip_image004

clip_image006

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn