Hội nhà báo độc lập Việt Nam

Sài Gòn ngày 4 tháng 7 năm 2014

Tuyên bố thành lập Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

Làm thế nào để báo chí và các nhà báo cất được tiếng nói theo đúng nghĩa của hai từ “tự do”? Làm thế nào để báo chí được làm đúng thiên chức của mình, phản biện và xây dựng một xã hội công bằng, một đất nước thật sự độc lập tự chủ, không cúi đầu hoặc run sợ trước hiểm họa ngoại xâm đang quá cận kề?

Đã đến lúc báo chí và các nhà báo Việt Nam cần có tư cách độc lập để trả lời những câu hỏi trên. Tuân theo kinh nghiệm của mọi xã hội dân sự tiến bộ nhất trên thế giới, một trong những giải pháp cần phải có là Hội Nhà báo độc lập Việt Nam.

1* Quan điểm thành lập:

- Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (tiếng Anh: Independent Journalists Association of Vietnam - IJAVN) là tổ chức xã hội dân sự nằm trong xã hội dân sự Việt Nam, vì một Việt Nam tiến bộ xã hội, dân chủ và đa nguyên, văn minh và giàu mạnh.

- Hội Nhà báo độc lập Việt Nam hoạt động trên cơ sở:

+ Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một thành viên có nghĩa vụ tuân thủ.

+ Các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội được minh định trong Hiến pháp Việt Nam.

- Thông qua hoạt động báo chí, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc ôn hòa, bất bạo động; tôn trọng đa nguyên chính trị; phi lợi nhuận; hướng đến mục tiêu cổ súy cho tự do của người dân và dân chủ cho toàn xã hội, đóng góp ý kiến phản biện dưới dạng các tác phẩm báo chí và diễn đàn ngôn luận cho xã hội và đất nước.

- Hội Nhà báo độc lập Việt Nam hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sinh hoạt trí tuệ và lành mạnh cho các hội viên và những người yêu thích nghề báo, đặc biệt là những người trẻ, nhằm thực hiện quyền tự do biểu đạt và tự do báo chí.

- Hội Nhà báo độc lập Việt Nam gồm những người có quá trình hoạt động báo chí không phân biệt quan điểm chính trị, tôn giáo, giới tính, độ tuổi; không phân biệt người trong nước và ngoài nước; tự nguyện dấn thân vì tự do báo chí, vì một nền dân chủ thật sự, vì tiến bộ xã hội và hạnh phúc người dân.

- Hội Nhà báo độc lập Việt Nam độc lập về quan điểm, nhân sự, tài chính…

2* Mục đích thành lập:

- Phản ánh trung thực và sâu sắc những vấn đề nóng bỏng của xã hội và đất nước.

- Phản biện đối với những chính sách bất hợp lý của nhà nước liên quan đến quản lý xã hội và tự do báo chí.

- Tổ chức trao đổi, đối thoại với các cấp chính quyền về tự do báo chí và quản lý xã hội khi có điều kiện, đồng thuận với những chính sách, giải pháp hợp lòng dân và có lợi cho đất nước.

- Hỗ trợ về tinh thần và vật chất, hoạt động tương thân tương ái giữa các hội viên.

- Lên tiếng và có hành động cần thiết để bảo vệ những người làm báo vì tiến bộ xã hội, nhưng bị sách nhiễu, bắt bớ, tù đày, khủng bố… Đấu tranh yêu cầu Nhà nước Việt Nam hủy bỏ những điều luật mơ hồ của Bộ luật hình sự được dùng để áp chế tự do báo chí như Điều 258, 88…

- Thu hút và đào tạo cây viết trẻ nhằm đóng góp cho nền báo chí chuyên nghiệp Việt Nam trong tương lai.

- Thu hút và tạo môi trường sinh hoạt cho các nhà báo và cộng tác viên báo chí, không phân biệt báo nhà nước hay truyền thông xã hội.

3* Những nội dung hoạt động chính:

- Sinh hoạt định kỳ và đột xuất về thông tin thời sự. Trao đổi về phương hướng và chủ đề viết.

- Tổ chức tọa đàm, hội thảo về một số chủ đề quan trọng của xã hội và đất nước.

- Xây dựng lực lượng làm báo trẻ để tạo lớp kế thừa cho lớp nhà báo lớn tuổi.

- Lên tiếng kịp thời về những trường hợp người dân và nhà báo bị xâm hại.

- Chuyển tải những vấn đề nóng bỏng và cấp thiết của đất nước, xã hội ra hệ thống truyền thông quốc tế.

- Liên kết và hợp tác với những tổ chức chính phủ và phi chính phủ quốc tế về báo chí.

- Vận hành một trang báo mạng dành cho các nhà báo và cộng tác viên.

4* Cơ cấu tổ chức:

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam có Ban lãnh đạo gồm chủ tịch và một số phó chủ tịch, ủy viên. Ban lãnh đạo được phân công điều hành theo các công việc và theo khu vực.

Ban lãnh đạo:

- Chủ tịch: Nhà báo Phạm Chí Dũng.

Phụ trách chung các hoạt động của Hội. Email: phamchidungsg@gmail.com

- Phó chủ tịch thường trực: Nhà báo, linh mục Anton Lê Ngọc Thanh.

Phụ trách khu vực miền Nam và trang báo của Hội. Email: naygum@gmail.com

- Phó chủ tịch: Nhà báo Nguyễn Tường Thụy.

Phụ trách khu vực miền Bắc. Email: tuongthuy52@gmail.com

- Phó chủ tịch: Nhà báo Bùi Minh Quốc.

Phụ trách khu vực miền Trung. Email: bmquoc40@gmail.com

- Ủy viên: Nhà báo Ngô Nhật Đăng.

Trị sự hai trang báo: Việt Nam Thời Báo và Vietnam Times Email: dangngonhat@gmail.com hoặc vietnamtimes00@gmail.com

Cơ cấu ban:

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam có một số ban chuyên môn và trang báo là cơ quan ngôn luận của Hội.

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam mời gọi những người làm báo có tâm nguyện với dân tộc tham gia vào Hội, chung sức làm mọi việc có ích cho quê hương.

Mọi liên hệ, ghi tên tham gia và ủng hộ Hội Nhà báo độc lập Việt Nam xin gửi về các địa chỉ email: hoinhabaodoclapvietnam@gmail.com

Ban lãnh đạo Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

- Phạm Chí Dũng

- Anton Lê Ngọc Thanh

- Nguyễn Tường Thụy

- Bùi Minh Quốc

- Ngô Nhật Đăng.

Điều lệ hoạt động của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

1* Quan điểm:

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (tiếng Anh: The Independent Journalists Association of Vietnam - IJAVN) là tổ chức xã hội dân sự nằm trong xã hội dân sự Việt Nam, vì một Việt Nam tiến bộ xã hội, dân chủ và đa nguyên, văn minh và giàu mạnh.

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sinh hoạt trí tuệ và lành mạnh cho các hội viên, đặc biệt là những người viết trẻ, nhằm thể hiện quyền tự do biểu đạt và tự do báo chí.

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam không phân biệt quan điểm chính trị, tôn giáo, giới tính, độ tuổi; không phân biệt người trong nước và ngoài nước; tự nguyện dấn thân vì tự do báo chí, vì một nền dân chủ thật sự, vì hạnh phúc của nhân dân.

2* Những nội dung hoạt động chính:

- Sinh hoạt định kỳ và đột xuất về thông tin thời sự. Trao đổi về phương hướng và chủ đề viết.

- Tổ chức tọa đàm, hội thảo về một số chủ đề quan trọng của xã hội và đất nước.

- Xây dựng lực lượng viết báo trẻ để tạo lớp kế thừa cho lớp nhà báo lớn tuổi.

- Lên tiếng kịp thời về những trường hợp người dân và nhà báo bị xâm hại.

- Chuyển tải những vấn đề nóng bỏng và cấp thiết của đất nước, xã hội ra hệ thống truyền thông quốc tế.

- Liên kết và hợp tác với những tổ chức phi chính phủ quốc tế về báo chí.

- Vận hành một trang báo mạng dành cho các nhà báo và cộng tác viên độc lập.

3* Nguyên tắc sinh hoạt:

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam được tổ chức dựa trên hiệu quả và tinh thần đồng đội, phát huy tối đa trách nhiệm của từng cá nhân để Hội thực sự đóng góp có hiệu quả cho xã hội mà không bị lệ thuộc vào tính hình thức.

Hội được tổ chức theo tinh thần dân chủ:

- Thông tin đầy đủ; thảo luận và biểu quyết tự do; ủy nhiệm công tác; kiểm soát và báo cáo công việc.

- Quyết định bằng đồng thuận hoặc qua biểu quyết của đa số.

Hội được tổ chức trong tinh thần tự nguyện chấp hành kỷ luật:

- Tôn trọng nhân phẩm và quyền tự do của mỗi thành viên.

- Tôn trọng quyết định của tập thể.

- Tôn trọng những thành viên được ủy nhiệm công tác.

- Thực hiện và báo cáo những công việc được giao.

Các quyết định được biểu quyết theo đa số thành viên hợp lệ.

4* Hội viên:

Hội viên phải là người có ít nhất 5 tác phẩm báo chí đã công bố phù hợp với tiêu chí của Hội.

Hội viên được bảo đảm quyền tự do phát biểu đối với mọi vấn đề của Hội.

Hội viên có thể tự quyết định ra khỏi Hội.

Hội viên có thể bị khai trừ vì vi phạm kỷ luật hay có hành động ngược lại tiêu chí của Hội.

5* Cơ cấu tổ chức:

Cơ quan điều hành cao nhất của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam là Ban lãnh đạo, gồm chủ tịch và một số phó chủ tịch, ủy viên.

Ban lãnh đạo được phân công điều hành theo các công việc và theo khu vực.

Ban lãnh đạo thay mặt toàn thể thành viên ban hành quyết định và đôn đốc, giám sát việc thi hành.

Ban lãnh đạo biểu quyết mỗi khi thấy cần những qui định về cách thức sinh hoạt.

Nhiệm kỳ đầu của Ban lãnh đạo là 2 năm. Hết nhiệm kỳ đầu, các hội viên sẽ cùng quyết định cụ thể về các nhiệm kỳ kế tiếp.

Nhân sự và nhiệm vụ Ban lãnh đạo Hội và các ban chuyên môn, trang báo có thể được bố trí, điều chỉnh tùy yêu cầu tình hình và do Chủ tịch Hội quyết định.

Trong trường hợp vì lý do biến cố hoặc bất khả kháng mà Chủ tịch Hội không thể điều hành, Phó chủ tịch thường trực Hội sẽ đảm nhiệm công tác điều hành Hội. Nếu Phó chủ tịch thường trực Hội cũng không thể điều hành bởi lý do biến cố hoặc bất khả kháng, một Phó chủ tịch Hội sẽ được ủy nhiệm để điều hành công tác của Hội.

6* Các chi hội:

Trong giai đoạn đầu hoạt động, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam có 4 chi hội:

- Miền Bắc

- Miền Trung

- Miền Nam

- Hải Ngoại

Văn phòng của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam được đặt tại Sài Gòn.

7* Ban chuyên môn:

Trong giai đoạn đầu hoạt động, Hội có các ban chuyên môn:

- Văn phòng Hội

Người phụ trách: Chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực, Chuyên viên

- Ban Sự kiện và Đào tạo

Người phụ trách: Một Phó chủ tịch và Chuyên viên

- Ban Quan hệ quốc tế

Người phụ trách: Một Phó chủ tịch hoặc Một Ủy viên và Chuyên viên

- Trang báo

Người phụ trách: Do chủ tịch bổ nhiệm sau khi tham khảo với toàn Ban lãnh đạo

Các ban chuyên môn có thể đón nhận sự hợp tác của mọi thành viên và thân hữu.

Nhân sự và nhiệm vụ các ban chuyên môn, trang báo có thể được bố trí, điều chỉnh tùy yêu cầu tình hình và do Chủ tịch Hội quyết định.

8* Tài chính:

Hội viên tự nguyện đóng góp.

Hội tiếp nhận đóng góp tài chính của các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước để sử dụng cho mục tiêu chung và các chương trình xã hội.

Danh sách hội viên ban đầu của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

(xếp theo a – b – c…)

1. Tường An (Pháp)

2. Vũ Thị Phương Anh (Sài Gòn)

3. Nguyễn Đình Ấm (Hà Nội)

4. Nguyễn Vũ Bình (Hà Nội)

5. Huỳnh Ngọc Chênh (Sài Gòn)

6. Tiêu Dao Bảo Cự (Đà Lạt)

7. Phạm Chí Dũng (Sài Gòn)

8. Ngô Nhật Đăng (Sài Gòn)

9. Nguyễn Hoàng Đức (Hà Nội)

10. Trương Minh Đức (Bình Dương)

11. Nguyễn Thanh Giang (Hà Nội)

12. Chu Vĩnh Hải (Sài Gòn)

13. Phạm Bá Hải (Sài Gòn)

14. Phan Thanh Hải (Sài Gòn)

15. Lê Hải (Đà Nẵng)

16. Vũ Sỹ Hoàng (Sài Gòn)

17. Huỳnh Trọng Hiếu (Quảng Nam)

18. Vi Đức Hồi (Lạng Sơn)

19. Lê Phú Khải (Sài Gòn)

20. Mai Thái Lĩnh (Đà Lạt)

21. Hạ Đình Nguyên (Sài Gòn)

22. Kha Lương Ngãi (Sài Gòn)

23. Hồ Ngọc Nhuận (Sài Gòn)

24. Vũ Quốc Ngữ (Hà Nội)

25. Hà Sĩ Phu (Đà Lạt)

26. Đỗ Trung Quân (Sài Gòn)

27. Bùi Minh Quốc (Đà Lạt)

28. Nguyễn Quốc Thái (Sài Gòn)

29. Lê Ngọc Thanh (Sài Gòn)

30. Phạm Đình Trọng (Sài Gòn)

31. Phạm Thành (Hà Nội)

32. Trần Quang Thành (Séc)

33. Nguyễn Văn Thạnh (Đà Nẵng)

34. Châu Văn Thi (Sài Gòn)

35. Huỳnh Công Thuận (Sài Gòn)

36. Nguyễn Tường Thụy (Hà Nội)

37. Nguyễn Trung Tôn (Thanh Hóa)

38. Nguyễn Khắc Toàn (Hà Nội)

39. Nguyễn Thị Huyền Trang (Sài Gòn)

40. JB. Nguyễn Hữu Vinh (Hà Nội)

41. Huỳnh Thục Vy (Đắc Lắc)

42. Dương Thị Xuân (Hà Nội)

Declaration to establish an Independent Journalists Association of Vietnam (IJAVN)

How would the Press and journalists raise their voices according to the true sense of the word "freedom"? How would the Press - once established - carry out its true God given role, critics and build a sustainable social justice for everyone, not bow or tremble before the danger of imminent foreign invasion?

It is therefore high time for the Vietnamese Press and its citizens-journalists to exercise their independent free will and answer these questions. Then to follow the experiment of the most progressive civil society in the world, thus one of the solutions commands us to establish an Independent Vietnam Journalists Association.

* The views regarding the Establishment:

- The Independent Journalists Association of Vietnam (IJAVN) should be one of the many civil society organizations in a socially progressive, democratic and pluralistic, civilized and prosperous Vietnam.

- The Independent Journalists Association of Vietnam will operate upon these premises:

+ The Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights of the United Nations of which Vietnam is a member, therefore must comply with its obligations.

+ To follow the freedom of the press, freedom of speech, freedom of association – instituted in Vietnam constitution.

- Through the operation of the Press, the Vietnam Independent Press would operate as an initial non-profit organization, under the principle of peaceful non-violence; with respect for political pluralism, advocating freedom and democracy for all the people in society, and contribute critical rebukes, comments and articles in the national forum.

- The Independent Journalist Association of Vietnam aims to create an intellectual and healthy living environment for our members, especially young writers, in order to promote the freedom of expression and freedom of the press.

- The Independent Journalist Association of Vietnam is composed of those people have worked in journalism regardless of political views, religion, gender, age; irrespective of nationalities, regions, domestic or overseas; they voluntarily commit themselves to true democracy, people's progress and happiness.

- The Independent Journalists Association of Vietnam operates independently on opinion, personnel, and financial concern.

* The Purposes for the Founding:

- To reflect honest, profound and burning societal and the national issues.

- To rebuke the irrational policies of the state concerning social management and freedom of the press.

- To host exchanges and dialogues with the authorities on press freedom and social management whenever possible. In some cases, we may agree with the State on a number of policies and measures deemed to be popular and beneficial for the people and the country.

- Support for physical, spiritual and active mutual assistance and solidarity between its members.

- Speak up and take action necessary to protect those writing for social progress, but have been harassed, arrested, imprisoned, terrorized... To fight and demands the government of Vietnam to rescind vague and unjust laws in the Criminal Code, used to oppress freedom of the press such as articles 258, 88.

- To attract and train young writers to contribute to Vietnam professional journalism in the future.

- Attract and create an environment for journalists and media contributors, irrespective of state-run newspapers or social media.

* The contents of the main activities:

- Periodic and unscheduled news information and current affairs sessions. Discuss directions and writing topics.

- Organize seminars and workshops on topics of social and national importance.

- Developing a young journalist force to succeed the older journalists.

- Speak up promptly on the cases of people and journalists being abused.

- To transfer hot button issues of the country's urgent affairs to the international media system.

- To link and cooperate with non-governmental organizations in the international press.

- Operate an online media site for journalists and independent collaborators.

* Organization Structure:

The leadership of the Independent Journalists Association of Vietnam includes the president and a number of vice president, organizing member. The leadership committee is assigned to take their responsible tasks and by region.

Board of Directors:

The President is journalist Pham Chi Dung in charge of general tasks. Email: phamchidungsg@gmail.com

Vice President of the Journalists Standing Committee is Father Le Ngoc Thanh in charge of South and website. Email: naygum@gmail.com

Vice President: Journalist Nguyen Tuong Thuy in charge of North. Email: tuongthuy52@gmail.com

Vice President: The journalist Bui Minh Quoc in charge of Central. Email: bmquoc40@gmail.com

Member: Journalist Ngo Nhat Dang in charge of two websites Viet Nam Thoi Bao and Vietnam Times. Email: dangngonhat@gmail.com

Committee Structure:

The Independent Journalists' Association of Vietnam has several professional boards and web pages (http://www.hoinhabaodoclap.org, http://ijavn.org) - the official organs of the Association.

The Independent Journalists Association of Vietnam invites journalists who care for the nation to participate in the Association along with supporters who’d like to join force with the Association and aspiring to be at least of minimal help for the homeland.

All contacts, enrollment and support for The Independent Journalists Association of Vietnam please email:

hoinhabaodoclapvietnam@gmail.com

The Board of Directors of The Independent Journalists Association of Vietnam

- Phạm Chí Dũng

- Lê Ngọc Thanh

- Nguyễn Tường Thụy

- Bùi Minh Quốc

- Ngô Nhật Đăng

Sài Gòn, July 4, 2014

By-laws of The Independent Journalists Association of Vietnam

* Viewpoints:

The Independent Journalists Association of Vietnam (IJAVN) should be one of the many civil society organizations in a socially progressive, democratic and pluralistic, civilized and prosperous Vietnam.

The Independent Journalists Association of Vietnam aims to create an intellectual and healthy living environment for our members, especially young writers, in order to promote the freedom of expression and freedom of the press.

The Independent Journalist Association of Vietnam does not discriminate about political views, religion, gender, age; and irrespective of nationalities, regions, domestic or overseas; these folks would voluntarily commit themselves to a true spirit of democracy, people's happiness and press freedom.

* Principal activities of the Association:

- Periodic and unscheduled news information and current affairs sessions. Share and discuss directions and writing topics.

- Organize seminars and workshops on topics of social and national importance.

- Developing a young journalist force to succeed the older-generation journalists.

- Speak up promptly on the cases of people and journalists being abused.

- To transfer hot-button issues of the country's urgent affairs to the international media system.

- To link and cooperate with non-governmental organizations in the international press.

- Operate an online media site for journalists and independent collaborators.

* Activities’ guiding principle:

The Independent Journalists Association of Vietnam is based on effective organization and teamwork, maximizing individual responsibility so that the Association can contribute to societal effectiveness without being dependent on formality.

Association is founded on democratic principles:

- Free flow of information; discuss and vote freely; delegate tasks; monitor and report on tasks.

- Decision by consensus or by majority votes.

Association is organized on the spirit of voluntarism and discipline:

- Respect for individual dignity and freedom of each member.

- Respect collective decisions.

- Respect members whose work are delegated.

- Execute and report on assigned work.

The decisions that are achieved through one-person-one-vote have the highest value. The majority is made up of more than half of the valid votes.

* Membership:

Members must have at least 5 published works appropriate with IJAVN’s criteria.

Members are guaranteed the rights to freedom of expression in all matters concerning the Association.

Any member can decide to withdraw from the Association amicably.

A member may be expelled for disciplinary action for going against the Association’s stated purposes.

* Organizational Structure:

The highest executive organ of the Independent Journalists Association of Vietnam is the leadership committee, which includes the president and several vice presidents.

The leadership committee is delineated by task and by region.

On behalf of the membership, the leadership committee makes decisions, supervises and monitors program implementation.

The leadership will vote to set up rules and regulations for activities as needed.

The initial term the leadership committee is 2 years. The end of the initial term, members will make decision on next term.

Issues and matters regarding personnel, leadership and professional committees, and web pages can be arranged, adjusted depending on the situation and as requested by the President of the Association.

In the events of force majeure or reasons beyond his control, the president of the Association cannot perform his/her duties, the Standing Vice President will assume the administration of the Association. If the Standing Vice President also cannot run by reason outside his/her control or force majeure event, the Vice president shall be authorized to manage the work of the Association.

* The chapters:

In the first stage of operation, the Independent Journalists Association of Vietnam has 3 chapters:

- North

- Central

- South

- Overseas

The headquarters of the Independent Journalists Association of Vietnam is in Saigon.

* Professional Committees:

In the first phase of operation, the Association initial will have these professional committees:

- The Association Office

Persons in charge: President, Permanent Vice President, expert.

- Events and Training Department:

Persons in charge: Vice President and expert.

- International Relations Department

Person in charge: Vice Persident, organizing member, expert.

- Web Department:

Persons in charge: Appointed by President after reference with the board of directors.

The professional committee can enlist the cooperation of all members and friends.

Human Relations department and the duties of professional departments, web pages can be arranged and adjusted depending on the situation and as requested by the President of the decision.

* Finance:

Members voluntarily contribute.

The Association welcomes financial contributions from philanthropists in the country and abroad for use in its common goals and charitable programs.

clip_image002

clip_image004

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn