31/01/2016

'TBT Trọng phải cải thiện nhân quyền'

clip_image002

Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu lại làm Tổng Bí thư

Tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế (Amnesty International) kêu gọi ban lãnh đạo mới của Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền.

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII đã kết thúc, bầu lại ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư.

Nhà nghiên cứu về Việt Nam của Ân xá Quốc tế, John Coughlan, nói nhân quyền ở Việt Nam cứ “một bước tiến thì thường lại nhiều bước lùi”.

“Để đưa đất nước tiến lên, Tổng Bí thư phải đẩy mạnh cải tổ và bảo đảm chấm dứt xu hướng đàn áp của chính phủ trước”.

Ông John Coughlan dẫn lại số liệu của Bộ Công an Việt Nam nói có 226 người chết khi đang bị công an tạm giữ trong ba năm tính đến tháng Chín 2014.

Bộ Công an nói đa số các cái chết là do bệnh tật hay nguyên do tự nhiên.

Bộ Công an cũng cho biết đã bắt và xử l‎ý 1.410 vụ liên quan 2.680 người “vi phạm an ninh quốc gia”.

Theo ông John Coughlan, các con số này dường như không tính đến các vụ hành hung những người hoạt động nhân quyền và chỉ trích chính phủ.

Ân xá Quốc tế cho rằng trong năm 2015, 69 người đã là nạn nhân của 36 vụ hành hung của công an hoặc người làm cho công an.

Ông John Coughlan nói cần có cải tổ rộng khắp để chính phủ “thực thi lời hứa và cam kết luật pháp quốc tế về nhân quyền”.

Nguồn: http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/01/160129_an_xa_quoc_te_nguyenphutrong