18/06/2016

Đừng để cái chết của các Anh trở nên vô nghĩa

Thuần Ngô

Vĩnh biệt Anh, vị cơ trưởng với hơn 3000 giờ bay đủ chủng loại và con Casa này cũng là chốn đưa Anh về thế giới bên kia. Lữ đoàn 918 mất đi vị lãnh đạo khó ai thay thế được.

Đọng lại bi kịch này bao câu hỏi, với kinh nghiệm như anh, với số lượng giờ bay như thế, điều khiển con tuần thám có khả năng bay trong mọi loại thời tiết, có những camera tối tân chống được điểm mù ở bụng, mà lại được giải thích "do gió cuốn cục bộ gây tai nạn!" Tai nạn gì mà con Casa hiện đại thế, giờ chỉ còn rời rạc từng mảnh dúm dó?. Nhân dân cần một sự minh bạch và rõ ràng, bởi sự khốn nạn bạc nhược trong nhận định cả là một tội ác.

Xin được bắt tay Anh lần cuối cùng như em đã từng được vinh dự như vậy.

Xin được thắp nén nhang tưởng niệm 10 quân nhân đã hy sinh vì nhiệm vụ. Đừng để cái chết của các Anh trở nên vô nghĩa.

clip_image002

clip_image004

clip_image005

T. N.

Nguồn: FB Thuần Ngô