Thông cáo báo chí của Dân biểu Quốc hội Liên bang Đức Martin Patzelt

Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền VETO (VETO! Human Rights Defenders‘ Network) dịch

clip_image002clip_image004

clip_image006

Ngày 23/09/2016, lúc 13g28
Việt Nam: Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Hữu Vinh không được xét xử công bằng trong phiên tòa phúc thẩm

Tôi rất tiếc là nguyên tắc pháp trị đã lại một lần nữa không được áp dụng trong phiên xử phúc thẩm nhà hoạt động nhân quyền và blogger Việt Nam Nguyễn Hữu Vinh và phụ tá của ông, bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Tòa đã bất công khi giữ nguyên bản án sơ thẩm. Cả hai người bị kết án đã cho rằng mình vô tội cho dù họ bị cáo buộc tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Phiên tòa đã không công bằng vì cả công tố viên lẫn luật sư của bị cáo đều đã không được phép trình bày đầy đủ những lý luận của họ. Theo phán quyết hiện nay, sau khi trừ thời gian tạm giam, ông Nguyễn Hữu Vinh sẽ còn bị tù hai năm rưỡi, và người phụ tá của ông, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, một nửa năm nữa.

Niềm hy vọng có được một phiên tòa xét xử công bằng đã tan biến. Để đề phòng người biểu tình, một khu vực rộng lớn chung quanh tòa án đã được quây chặn. Do đó vài chục bạn bè của ông Vinh và bà Thúy đã phải biểu tình ở một số địa điểm khác. 

Tôi vẫn tin rằng, với những hành vi mà ông bị tòa buộc tội, ông Nguyễn Hữu Vinh đã không hề muốn làm hại quê hương Việt Nam của mình, trái lại ông đã và vẫn đang mong muốn đất nước được phát triển tốt đẹp. Tôi sẽ cố gắng vào thăm ông trong tù vào năm tới và sẽ tiếp tục tranh đấu đòi tự do cho ông.

Chúng ta phải mang ơn và làm mọi cách để hỗ trợ cho những người phải chịu những nguy hiểm và khổ đau để bảo vệ nhân phẩm và nhân quyền của chúng ta.

Nguyên văn:

http://www.martin-patzelt.de/lokal_1_4_31_Vietnam-Kein-faires-Berufungsverfahren-fuer-Menschenrechtler-Nguyen-Huu-Vinh.html

clip_image008

Presseerklärungen

23.09.2016, 13:28 Uhr

Vietnam: Kein faires Berufungsverfahren für Menschenrechtler Nguyen Huu Vinh

Zu meinem großen Bedauern hat die Rechtsstaatlichkeit im Berufungsverfahren gegen den vi-etnamesischen Menschenrechtler und Blogger Nguyen Huu Vinh sowie seine Assistentin Nguyen Thi Minh Thuy wieder versagt. Beide Urteile der ersten Instanz wurden zu Unrecht be-stätigt. Beide Verurteilten sehen sich unschuldig ob des Vorwurfs des Missbrauchs demokrati-scher Freiheiten. Es wurde kein fairer Prozess geführt, da weder Staatsanwälte noch Anwälte der Angeklagten ihre Argumente ausreichend darlegen durften. Das Urteil bedeutet nun, nach Abzug der entsprechenden Untersuchungshaft, noch zweieinhalb Jahre Haft für Nguyen Huu Vinh und ein halbes Jahr Haft für seine Assistentin Nguyen Thi Minh Thuy.

Die Hoffnung auf ein anderes faires Urteil wurde enttäuscht. Vorsorglich wurde das Gericht weiträumig abgesperrt, um mögliche Demonstranten fern zu halten. Daher demonstrierten dut-zende Freunde an verschiedenen anderen Plätzen.

Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Nguyen Huu Vinh mit dem ihm zur Last gelegten Verhalten seinem Heimatland Vietnam keinen Schaden zufügen wollte, sondern aus seiner Sicht an einer gedeihlichen und positiven Entwicklung seines Landes interessiert war und ist. Ich wer-de versuchen, ihn im kommenden Jahr im Gefängnis besuchen und mich weiterhin für seine Freilassung einsetzen. Menschen, die auch für unsre Würde und unsere Rechte Gefahren und Leid erdulden, verdienen unseren Dank und jede mögliche Unterstützung.

M.P.

Tổ chức VETO gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn