20/10/2016

Dân hay Formosa, chính quyền phải chọn

Hay là con đường thoát khỏi một thể chế đã tha hóa đã mở (1)

Nguyễn Anh Tuấn

clip_image001

(1) Chính phủ Việt Nam thì giao kèo với Formosa trong vòng bí mật, tự đứng ra nhận 500 triệu USD của Formosa rồi đưa ra phương án bồi thường cho người dân vừa thấp vừa bất hợp lý.

clip_image003

(2) Tòa án Việt Nam thì trả lại đơn kiện Formosa của người dân địa phương, đóng lại cánh cửa tìm công lý trong ôn hòa cuối cùng của họ, với lý do là Chính phủ đã có phương án bồi thường rồi, mặc kệ người dân có đồng tình với phương án đó hay không.

(3) Nay thì cảnh sát cơ động Việt Nam túc trực bên trong Formosa, ăn cơm trong căn-tin Formosa để bảo vệ Formosa như hình bên dưới. Ngay cả khi với mục đích là bảo vệ tài sản nhà đầu tư thì những hình ảnh này cũng rất tệ về mặt chính trị, khi mà chính Formosa là thủ phạm hủy hoại sinh kế của nhân dân trong vùng. Lực lượng cảnh sát lẽ ra nên dựng các lán trại dã chiến (vốn không mất quá nhiều thời gian) để ăn ngủ trong đó, thay vì 'cùng một chiến hào' với Formosa như vậy.

Trước câu hỏi của người dân miền Trung: "Chọn ai, Formosa hay Dân?", chính quyền dường như đã có một câu trả lời không thể rõ ràng hơn.

Thế thì đã đến lượt nhân dân sẽ chọn.

Những người nắm quyền của Đảng Cộng sản VN hiện nay chắc chắn sẽ có một ngày nhớ lại những quyết định trên của họ như những sai lầm lớn nhất, trên phương diện bảo vệ sự lãnh đạo tuyệt đối của họ.

Nhưng cùng lúc đó, một cách tình cờ, đây có lẽ lại là những đóng góp lớn nhất của họ trong việc đẩy nhanh hơn tiến trình chuyển tiếp chính trị nhằm thoát khỏi một thể chế đã tha hóa, và mở ra một trang sử mới cho đất nước.

N.A.T.

Nguồn: FB Nguyen Anh Tuan

(1) Phụ đề do BVN thêm