07/05/2017

Vĩnh biệt nhà thơ-học giả Việt Phương

Nhà thơ Việt Phương, tên thật là Trần Quang Huy qua đời lúc 8 giờ 50 ngày 6 tháng 5 tại Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội, thọ 89 tuổi.

Sinh năm 1928, Trần Quang Huy tham gia Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu vào năm 1944. Từ tháng 9 năm 1945 đến năm 1947, là bộ đội Nam tiến tham gia kháng chiến chống Pháp. Kể từ năm 1947 đến năm 2000 là thư ký riêng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ông cũng tham gia nhóm các cán bộ giúp việc cho Tổng bí thư Lê Duẩn, đồng thời là thành viên chủ lực của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Ủy viên thường trực của Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Ban Nghiên cứu đổi mới của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.

Những nhân vật có quan hệ công việc với Trần Quang Huy đều nhận định ông là một nhà chính trị có tầm nhìn rộng rãi và nhân văn. Thế hệ thanh niên Hà Nội những năm 1950-1960 còn nhớ đến ông như một nhà hùng biện tài hoa có sức thuyết phục về các vấn đề thời sự.

Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều nhất như tác giả tập thơ Cửa mở (1970), một sự kiện văn học đương thời, với những dòng thơ mang tính đột phá về tư duy và bút pháp thơ phản biện chính trị xã hội.

Bauxite Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng gia quyến ông Trần Quang Huy-Việt Phương và cầu chúc hương hồn ông an lạc cõi vĩnh hằng.