31/07/2017

Ngân sách Nhà nước đã chi hơn 170 nghìn tỉ trả nợ lãi, nợ gốc

Văn Huy

Trong 6 tháng rưỡi, tổng thu 584,6 nghìn tỉ thì đã phải trả nợ lãi và nợ gốc hơn 170 nghìn tỉ (29%) và bội chi 61,8 nghìn tỉ (10,57%). Thật là những con số biết nói!

Bauxite Việt Nam

Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến 15-7-2017, Ngân sách Nhà nước đã chi tới 170,1 nghìn tỉ đồng trả nợ lãi và nợ gốc. Như vậy, bình quân mỗi ngày, ngân sách nước ta đã chi khoảng 870 tỉ đồng trả các khoản nợ trên.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15-7-2017 ước tính đạt 646,4 nghìn tỉ đồng, bằng 46,5% dự toán năm.

Trong đó, chi thường xuyên đạt 474 nghìn tỉ đồng, bằng 52,9%; chi trả nợ lãi 60,1 nghìn tỉ đồng, bằng 60,8%; riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 110,4 nghìn tỉ đồng, bằng 30,9% dự toán năm. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15-7-2017 ước tính đạt 110 nghìn tỉ đồng, bằng 67,1% dự toán năm.

Ở chiều ngược lại, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2017 ước tính đạt 584,6 nghìn tỉ đồng, bằng 48,2% dự toán năm, trong đó thu nội địa 462,6 nghìn tỉ đồng, bằng 46,7%; thu từ dầu thô 24,6 nghìn tỉ đồng, bằng 64,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 96,1 nghìn tỉ đồng, bằng 53,4%.

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 56 nghìn tỉ đồng, bằng 87,9% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 43,8 nghìn tỉ đồng, bằng 54,1%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 90,5 nghìn tỉ đồng, bằng 46,6%; thu thuế bảo vệ môi trường 20,4 nghìn tỉ đồng, bằng 45,1%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 84,2 nghìn tỉ đồng, bằng 41,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 95 nghìn tỉ đồng, bằng 33,2%.

V.H

Nguồn: http://www.baomoi.com/ngan-sach-nha-nuoc-da-chi-hon-170-nghin-ty-tra-no-lai-no-goc/c/22878437.epi