Mặt dép

Nguyễn Quang Lập chọn ảnh và đăt tiêu đề

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, Ä‘ang đứng và văn bản   

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

clip_image004_thumb1

Bauxite Việt Nam bổ sung 2 ảnh cuối

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn