23/10/2018

Mặt dép

Nguyễn Quang Lập chọn ảnh và đăt tiêu đề

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, Ä‘ang đứng và văn bản   

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

clip_image004_thumb1

Bauxite Việt Nam bổ sung 2 ảnh cuối