Cảm ơn và bái phục họa sĩ Trần Lương

Nguyễn Khắc Mai

Mấy bữa rày đã nghe râm ran chuyện họa sĩ Trần Lương công khai cắt cái đường lưỡi bò của Trung Quốc ngay tại Nam kinh!

Có lần tôi từng viết cái đường lưỡi bò là sản phẩm của những não trạng  bò Bắc Kinh.

Nó từng được gian xảo đưa ra Liên Hiệp Quốc lại vừa xảo trá, vừa lì lợm vẽ, viết, cài đặt trong nhiều sản phẩm “Made in China,(tôi phiên âm theo cách đọc của một đồng bào đáng kính),để đưa vào Việt Nam.

Ở Việt nam, lạ thay, xấu hổ thay, trơ tráo thay, bịp bợm thay, lại có cán bộ cao cấp của Đảng, gần đây có cả Bí thư tỉnh Hưng yên (tôi biết việc này qua tường thuật của một nhà báo, khi đến uống trà với tay bí thư ấy đã thấy trong phòng làm việc của y có treo tấm bản đồ có đường lưỡi bò. Hỏi thì y khoe là được tay Bí thư Côn minh vừa tặng!).

Việc động trời như thế mà không thấy cái UB Kiểm tra trung ương điều tra và kết luận. Nếu đúng như thế thì mấy tay cán bộ cao cấp của đảng không đáng xách dép cho Trần Lương.Nếu kết luận chính xác mà không cách chức buộc thôi việc, thì cái đảng và cái chính quyền này thật chẳng ra gì. Ai thì không biết chứ tôi thì sẽ hồ nghi những tuyên bố mỹ miều nào là chủ quyền của đất nước là tối thượng, nào là phải thừa kế truyền thống oai hùng của Dân tộc mà lại tin phóc ý kiến của tướng Trương Giang Long, nói rằng: Trung quốc cài cắm hết trăm này đến trăm khác những tên gián điệp trong bộ máy của ta từ trung ương đến địa phương. Mà nhân đây tôi cũng phản đối chủ trương của Bộ chính trị đưa cán bộ sang Trung Quốc tập huấn, học tập.

Tôi thật xúc động khi nghe anh Lương nói việc tôi làm cũng bình thường thôi. Đúng, phải coi đó là việc bình thường, bởi anh đã bày tỏ, không gì đúng hơn thế, khi anh nói: “Tôi xem nhân cách là điều quan trọng nhất của một người nói chung và của một trí thức nói riêng”.

Vậy là trong xã hội ta hiện nay, có nhiều nhân cách mà cũng không ít “thú cách”!

Cảm ơn anh Lương đã gieo vào tôi một niềm tin và trao cho tôi một bài học quý giá làm người!

N.K.M.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn