14/01/2010

Công an Việt Nam lục soát nhà riêng của người lên tiếng chỉ trích khai thác Bô-xít


Tin DPA (2010-01-13)

Hà Nội  –  Hôm thứ tư công an đã  vào lục soát nhà riêng  của một giáo sư  vì đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc khai thác bô-xít tại Việt Nam. Một người hàng xóm của Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi (là một Giáo sư văn chương, người điều hành trang web chống đối khai thác Bauxite tại Việt Nam) cho hay, ông đã chứng kiến công an vào lục soát nhà Giáo sư Chi.

Trang web của Giáo sư lên tiếng chỉ trích Công ty nhôm Chalco của Trung Quốc khai thác bô-xít tại Tây Nguyên Việt Nam  vì có nguy hại đến vấn đề an ninh và môi sinh quốc gia.Khi được liên lạc qua điện thoại, Giáo sư Chi cho biết ông và các điều tra viên “đang làm việc với nhau một cách chân tình”.

Luật sư Cù Huy Hà Vũ, người đã từng đệ đơn kiện Thủ tướng Việt Nam về việc khai thác bô-xít, đã  khẳng định rằng việc lục soát này có liên quan đến trang web của Giáo sư Chi.
Luật sư Vũ cũng cho hay, cách đây hai tháng, trang web này đã bị bọn tin tặc dấu tên phá hoại, không hoạt động được nữa. Trang thay thế tạm thời hiện nay là  boxitvn.wordpress.com

Trong hai năm qua, Công ty nhôm Chalco đã xây lắp xong hai nhà máy khai thác và xử lý bô-xít tại Trung phần Việt Nam và hiện đang tiếp tục xây lắp thêm bốn cái như thế nữa.
Việc cho phép Trung Quốc khai thác bô-xít tại Tây Nguyên là chủ đề gây nhiều tranh cãi từ tháng Giêng năm 2009, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp – một cựu chiến binh của chiến tranh Việt Nam, một chính trị gia về hưu, rất được mọi người kính trọng – đã viết thư cho Thủ tướng Việt Nam phản đối việc khai thác Bô-xít Tây nguyên vì vấn đề an ninh quốc gia.

Một số khoa học gia và đại biểu Quốc Hội Việt Nam cũng đã lên tiếng chỉ trích việc khai thác bô-xít là ảnh hưởng đến vấn đề môi sinh.

Chính quyền Việt Nam có hứa là sẽ duyệt xét lại tác động về môi sinh của kế hoạch khai thác hồi mùa hè năm trước nhưng cho tới nay vẫn chưa thấy công bố gì cả.

Vietnamese police search house of bauxite-mine critic

Posted on : 2010-01-13 | Author : dpa

Hanoi – Police on Wednesday searched the Hanoi house of a professor who has criticized Chinese-run bauxite mines in Vietnam. A neighbour of Nguyen Hue Chi, a literature professor who runs the website Bauxite Vietnam, said he had seen police searching Chi’s house.

The professor’s website criticizes the bauxite mines run by the Chinese state aluminum company Chalco in central Vietnam on security and environmental grounds.
Contacted by telephone, Chi said he and investigators were “working together in a friendly manner.”

Lawyer Cu Huy Ha Vu, who has filed a lawsuit against Vietnam’s prime minister over the mines, said he was sure the search was related to the professor’s website.

Vu said the original site had been taken down by unknown hackers two months ago. A replacement site can be accessed at boxitvn.wordpress.com.

Chalco has opened two bauxite-mining and -processing plants in central Vietnam in the past two years. Four more are under consideration.

The mines have been controversial since January 2009 when retired Senior General Vo Nguyen Giap, a veteran of the Vietnam War and respected former politician, wrote a letter to the prime minister opposing them on security grounds.

A number of Vietnamese scientists and National Assembly deputies also have criticized the mines for environmental reasons.

The government promised a full environmental impact assessment of the projects last summer but has not published any so far.

Nguồn: earthtimes.org