15/01/2010

Công an Việt Nam tra xét những nhà chỉ trích khai thác bô-xít

Tin DPA (2010-01-14)


Giáo Sư Phạm Toàn

Hà Nội – Hôm thứ Năm công an an ninh tại Hà Nội đã xét hỏi một trong các chủ biên tập trang web lên tiếng chỉ trích việc công ty Trung Quốc khai thác bô-xít tại Tây nguyên Việt Nam. Nhà văn Phạm Toàn, một trong ba chủ biên của trang web Bauxite Việt Nam. Trang web này đã đăng tin việc phản đối khai thác bô-xít có gây nguy hại đến vấn đề an ninh và môi sinh.

Khi được liên lạc qua điện thoại, ông Toàn cho biết ông “đang làm việc với nhà chức trách tại trụ sở của họ” và không cho biết gì thêm.


Vào ngày thứ Tư vừa qua, công an đã thẩm vấn một trong các chủ biên khác của trang web bô-xít là Giáo sư văn chương Nguyễn Huệ Chi và lục soát nhà riêng của ông tại Hà Nội.

Luật sư Cù Huy Hà Vũ, cũng là một người lên tiếng phản đối các dự án khai thác bô-xít, cho biết công an không có thẩm quyền để lục soát nhà riêng Giáo sư Chi, vì làm như thế là đã làm sai luật Việt Nam.

Luật sư Vũ cho biết là công an đã tịch thu máy vi tính của Giáo sư Chi - một thói quen thường làm của giới cầm quyền Việt Nam khi điều tra các nhà hoạt động chính trị.
Trang web Bauxite Vietnam đầu tiên đã bị bọn tin tặc nặc danh đánh sập cách đây hai tháng và không hoạt động được nữa. Trang thay thế có thể truy cập hiện nay là boxitvn.wordpress.com

Trong hai năm qua, Công ty nhôm Chalco đã xây lắp xong hai nhà máy khai thác và xử lý bô-xít tại Tây Nguyên Việt Nam và hiện đang tiếp tục xây lắp thêm bốn nhà máy như thế nữa.

Việc cho phép Trung Quốc khai thác bô-xít tại Tây Nguyên là chủ đề gây nhiều tranh cãi lớn từ tháng Giêng năm 2009, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp – một cựu chiến binh của chiến tranh Việt Nam, một chính trị gia về hưu, rất được mọi người kính trọng – đã viết thư cho Thủ tướng Việt Nam phản đối việc khai thác Bô-xít Tây nguyên vì vấn đề an ninh quốc gia.

Một số khoa học gia và đại biểu Quốc Hội Việt Nam cũng đã lên tiếng chỉ trích việc khai thác bô-xít là ảnh hưởng đến vấn đề môi sinh.

Hè năm trước, Chính Phủ Việt Nam đã hứa là sẽ duyệt xét lại chi tiết về tác động của dự án bô-xít đối với môi sinh, nhưng cho tới nay chưa có một công bố chi tiết nào cả về vấn đề đó.

Vietnamese police question bauxite mine critics

Posted : Thu, 14 Jan 2010 05:33:59 GMT
By : dpa

Hanoi - Security police in Hanoi on Thursday questioned one of the editors of a website that has criticized Chinese-run bauxite mines in the country’s Central Highlands. Writer Pham Toan is one of three administrators of the website Bauxite Vietnam, which has published articles criticizing the mines on environmental and security grounds.

Contacted by telephone, Toan said he was “working together with authorities at their offices” and declined to say more.

On Wednesday, police questioned one of the site’s other editors, literature professor Nguyen Hue Chi, and searched his house in Hanoi.

Lawyer Cu Huy Ha Vu, also an opponent of the bauxite-mining projects, said police did not have a warrant to search Chi’s house in violation of Vietnamese law.

He said police had confiscated Chi’s computer, a frequent step taken by Vietnamese authorities in investigating political activists.

The original Bauxite Vietnam website was knocked out by unknown hackers two months ago. A replacement site can be accessed at boxitvn.wordpress.com.

The Chinese state aluminum company Chalco has opened two mines and processing plants for bauxite, or aluminium ore, in central Vietnam in the past two years. Four more are under consideration.

The mines have been controversial since January 2009 when retired Senior General Vo Nguyen Giap, a veteran of the Vietnam War and respected former politician, wrote a letter to the prime minister opposing them on security grounds.

A number of Vietnamese scientists and National Assembly deputies also have criticized the mines for environmental reasons and for employing Chinese rather than Vietnamese workers.

The government promised a full environmental impact assessment of the projects last summer but has not published any so far.

Nguồn : earthtimes.org