06/02/2010

Lời Ban Biên tập ngày 06-02-2010

Phải có những nhà  viết tiểu thuyết giỏi để có thể diễn  đạt hết dù chỉ một chút thôi cái thời khắc  đau buồn kinh hoàng của con người.

Đó là thời khắc tan tành "Thành bang Mặt trời" của Spartacus lập ra cho những người nô lệ nổi dậy được Arthur Koestler mô tả trong tiểu thuyết Spartacus.

Thời khắc như thể  chấm dứt mọi hy vọng của những con người bình thường nhất, tức là những con người ao ước sống hạnh phúc trong tự do, dân chủ và nhân phẩm.

Thời khắc con người bơ vơ không còn biết bám víu vào đâu, khi bè bạn thì ly tán, khi không có thông tin dù chỉ còn lại một mẩu báo được cắt ra và ở đó có một tin tức để mà tin cậy.

Thời khắc đau lòng khi ngay cả con người vô thần cũng muốn có  một niềm tin tôn giáo, để có nổi một người dắt dẫn trong rừng đêm.

Hôm nay Bauxite Việt Nam quyết định gửi bạn lá thư này, để nhắn bạn một ngày rất gần đây sẽ không ngỡ ngàng khi nhận một lá thư chính thức từ chúng tôi, mặc dù biết rằng người gửi thư đau lòng một thì người nhận thư đau lòng mười.

Kính báo,

Ban Biên Tập
Bauxite Việt Nam