20/03/2010

Thư bạn đọc: Thư ông André Menras

(Ông André Menras người Pháp mới nhập quốc tịch Việt Nam cuối năm 2009, lấy tên Việt là Hồ Cương Quyết)
Xin chào ông Nguyễn Huệ Chi,
Tôi mới đọc bài của vị Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh [Nên xử lý quan hệ việt – Trung như thế nào] và thấy nó tuyệt vời. Phân tích lịch sử và hiện tại rất rõ, hết sức tỉnh táo và rất “dân tộc”. Ước mong các lãnh đạo Việt Nam, các cán bộ cao cấp, bây giờ được suy ngẫm sâu sắc từ bài ấy. Xin ông vui lòng chuyển đến vị Tướng nhiều lời kính mến nhất của tôi. Kính chúc các vị tướng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh sống rất lâu vi nước Việt Nam rất cần họ hiện nay hơn bao giờ hết.
Kính chào
André Quyết