29/11/2010

Anh Ba Sàm nhờ Bauxite Việt Nam thông báo:

 

clip_image001