26/11/2010

Đơn của ông Cù Huy Thước đề nghị được thăm Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

clip_image002

clip_image002

Đơn do chị Cù Thị Xuân Bích, em của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, gửi cho BVN