22/11/2010

Đơn tố cáo của Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

Dưới đây là đơn gửi Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh. Đơn còn gửi tới:

- Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Ủy ban Tư pháp Quốc hội

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image007