24/11/2010

Thư của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội

image Hà Nội, 22-11-2010

Kính gửi Chủ tịch và các vị đại biểu Quốc hội

Kính thưa các vị,

Sau sự kiện vỡ bùn đỏ ở Hungari, vấn đề khai thác bô xít Tây Nguyên lại được đặt ra. Đây là một vấn đề rất lớn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và cuộc sống của hàng triệu đồng bào ở Nam Trung bộ và Đông Nam bộ, ảnh hưởng đến an ninh Quốc gia, ảnh hưởng đến môi trường và truyền thống văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên và rất phi kinh tế.

Trước tình hình đó, nhất là trước nguy cơ bùn đỏ, một lần nữa các nhà khoa học lớn, các nhà chính trị có tầm cỡ như Giáo sư Hoàng Tụy, Tiến sĩ Ngô Bảo Châu, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, v.v. cùng gần 3.000 trí thức, lão thành cách mạng, văn nghệ sĩ, cựu chiến binh và người dân đã ký kiến nghị dừng dự án bô xít Tây Nguyên.

Trong khi đó, cố bảo vệ cho chủ trương khai thác bô xít Tây Nguyên, các ông Nguyễn Thanh Liêm, Lê Dương Quang, Bùi Cách Tuyến, v.v nêu ra nhiều ý kiến rất chung chung, mơ hồ, nào là "sẽ làm tốt hơn", sẽ bảo đảm vững chắc hơn Hungari", đã tính toán "chịu đựng được động đất cấp 9 (độ richter) vẫn an toàn" (!), nào là "có lót lớp vải địa kỹ thuật chống thấm", nào là "chia hồ bùn đỏ ra nhiều ô nhỏ", nào là đã được 18 nhà khoa học thẩm định, nào là nhất định sẽ có lãi (chưa tính kinh phí làm hơn 200km đường rừng núi và phí vận chuyển alumina), vân vân và vân vân, hòng thuyết phục Quốc hội và trấn an dư luận. Đơn giản quá! Có một vị nào đó còn hăng đến mạnh miệng: "Nếu xảy ra sự cố tôi tự nguyện đi tù"!

Đây là vấn đề quá lớn, không thể chỉ nghe một chiều mà quyết định dễ dàng được.

Tôi đề nghị Quốc hội cho mời một số vị am hiểu sâu vấn đề, ví dụ như Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, ông Vũ Ngọc Tiến, v.v vào trình bày trước Quốc hội hoặc tranh luận, đối chất trực tiếp với các vị phía bảo vệ dự án bô xít Tây Nguyên cho rõ đúng sai, lợi hại để Quốc hội có quyết định đúng, tránh cho dân tộc một đại thảm họa.

Kính,

Nguyễn Trọng Vĩnh

Lão thành CM, 71 tuổi Đảng, 95 tuổi đời, nguyên Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa III