12/11/2010

Tư liệu: Chương trình hội thảo Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực

Bauxite Việt Nam xin cung cấp cho bạn dọc chương trình hội thảo Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia Việt Nam đồng tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh trong hai ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2010. Lưu ý rằng bản tiếng Anh đầy đủ hơn bản tiếng Việt.

Bauxite Việt Nam

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

clip_image016

clip_image018

clip_image020

clip_image022

clip_image024

clip_image026

clip_image028

clip_image030

clip_image032

clip_image034

clip_image036

clip_image038

clip_image040

clip_image042

clip_image044

clip_image046

clip_image048

clip_image050

clip_image052

clip_image054

clip_image056

clip_image058

clip_image060

clip_image062

clip_image064

clip_image066

clip_image068

clip_image070

clip_image072

clip_image074

clip_image076

clip_image078

clip_image080

clip_image082

clip_image084

clip_image086

clip_image088 clip_image090 clip_image092 clip_image094 clip_image096 clip_image098 clip_image100 clip_image102 clip_image104 clip_image106 clip_image108 clip_image110 clip_image112 clip_image114 clip_image116 clip_image118 clip_image120 clip_image122 clip_image124 clip_image126 clip_image128 clip_image130 clip_image132