11/11/2010

Video tàu đánh cá TQ đâm vào tàu tuần duyên Nhật ngày 7/9/2010

Bauxite Việt Nam

Tokyo xác nhận video này bị rò rỉ ra ngoài, nhưng là video thật:
Straitstimes.

Video này lúc đầu chỉ chiếu cho khoảng 30 người ở Quốc hội, viên chức Chính phủ Nhật xem, không chiếu rộng rãi, những người vào xem không được mang máy quay phim, nhưng bây giờ bị rò rỉ ra ngoài nên cả thế giới biết. Video này đã làm cho khoảng 4000 người Nhật biểu tình ngày 7/11/2010.
Việt Nam chắc cũng nên làm như vậy, quay phim cảnh tàu Trung Quốc đâm vào tàu đánh cá Việt Nam rồi đưa lên mạng cho cộng đồng thế giới lên án Trung Quốc, sẽ có tác dụng hơn.

BVN

Đâm lần 1:


Đâm lần 2: