02/12/2010

Một bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp

clip_image002

Người vẽ là Họa sĩ Cù Huy Hà Vũ (Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam), đang ở trong tù. Hôm nay, ngày 2 tháng 12, là sinh nhật của anh.

Bauxite Việt Nam