16/02/2011

“Em ơi buồn làm chi … Ta đưa em về sông Nile”

(Có thể là thơ Hoàng Cầm)

clip_image002

Nhục thay kẻ cố ý nói nhịu “hoang hô” Moubarak

clip_image004

Cựu phi công quên cắm điện ghế thoát hiểm

clip_image006

Truyền thống!

clip_image008

Cút đi!

clip_image010

Hết cát tàn cuộc

clip_image012

Tàn cuộc.

clip_image014

Alađanh: “Chui trở vô đây!”

clip_image016

Nguy hiểm đấy!

clip_image018

Muộn rồi, con giời ơi!

clip_image020

Tương lai Moubarak

clip_image022

Truyền thống

P.T. tuyển chọn từ báo Le Courrier International

Tặng kiến trúc sư kiêm họa sĩ biếm Le Tre Ze