14/03/2011

Hồ sơ khiếu nại của gia đình Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ gửi tới Ủy ban Đặc trách Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

Bauxite Việt Nam vừa nhận được thư sau đây của chị Cù Thị Xuân Bích, em gái của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Kính thưa Quý Báo,
Ngày 18 tháng 2 năm 2011, được sự giúp đỡ của Luật sư Nguyễn Xuân Phước (Submitted By: P. NGUYEN XUAN PHUOC,

Attorney at Law NGUYEN LAW OFFICES, P.C.888 S. Greenville Ave, Suite 122, Richardson, TX 75081- U.S.A.; nguyenlawoffices@gmail.com) tôi đã gửi Hồ sơ khiếu nại tới Ủy ban đặc trách Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khiếu nại về việc anh trai tôi, TS Cù Huy Hà Vũ đã bị bắt, giam,  truy tố trái pháp luật Việt Nam cũng như Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị.

Kính mong Quý báo cho đăng để những ai quan tâm đến "Vụ án Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam" được biết. Qua đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành của cá nhân tôi và của gia đình tôi tới Luật sư Nguyễn Xuân Phước và những người bạn của Luật sư Phước.

Chân thành cảm ơn Quý Báo.

Cù Thị Xuân Bích

Xin bấm vào tên tài liệu sau để đọc toàn văn: Complaint of Arbitrary Detention of Cu Huy Ha Vu