05/06/2011

Bao giờ anh thành người lớn…

Trần Ngọc Vương

Người lớn bảo nhau:

- Không được làm hoa ! – làm quả ấy!

Người lớn tự nhủ:

- Ước nắng! ước mưa ! – trời xanh: ước bậy!

Người lớn nói tiếp:

- Thận trọng, chín chắn, trông trước, trông sau

Người lớn còn nói:

- Im lặng là vàng, lời nói chỉ bạc

Vân vân, vân vân, người lớn chỉ bảo

Vân vân, vân vân, người lớn dặn dò

Ước được sống lâu nghìn tuổi

Hãy còn bao điều người lớn dạy cho

Bao giờ anh thành người lớn

Sẽ chỉ biết thắng, không thèm biết thua

Cơm ăn chắc dạ, chẳng sớm thì trưa

Mũ nón đội đầu, chẳng nắng thì mưa

Uốn lưỡi suốt ngày, đâu chỉ bảy lượt

Đo đủ trăm lần, may ra một cắt…

Bao giờ anh thành người lớn

Sẽ ghè cho trứng no đòn

Ai bảo hỗn hào dạy vịt:

Còn lâu mày mới vịt con!

Bao giờ anh thành người lớn

Sẽ nêu câu khẩu hiệu này:

- Các loài hoa: thành quả tất!

- Đám nhi đồng: mọc râu ngay!

Người lớn cười thầm kẻ khác

Trong khi nhiệt liệt vỗ tay!

Trẻ con ngơ ngác chau mày:

- Lạ lùng chưa, sao vậy nhỉ?

Nếu phải làm người lớn thế

Cho em xin bé trọn đời

- Bao giờ anh người lớn đấy?

Bảo, để em còn chả chơi!

T. N. V.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.