26/07/2011

Không chỉ là tự đánh mất mình!

Khải Nguyên

Bài của ông Phạm Xuân Nguyên trên Bauxite ViệtNam, ngày 24-7-2011, cho biết mấy câu thơ diễn ca lịch sử mà Hồ Chí Minh ca ngợi Nguyễn Huệ được khắc trên bia nơi đền thờ vua Quag Trung ở Vinh năm 2008 đã bị đục bỏ khiến không ít người ngơ ngẩn.

Ngày trước, trên những tấm bia công, chỉ những ai bị qui tội thì tên tuổi và những di ngôn mới bị đục bỏ. Vậy, vì sao tên tuổi Nguyễn Huệ, những câu sử ca của cụ Hồ bị đục bỏ?

Những kẻ nào dám ra cái lệnh ấy?

Có người biện giải rằng: Để giữ tình hoà hiếu với nhà cầm quyền Bắc kinh. Vậy chứ người Pháp không được ca ngợi Jeanne d’Arc để giữ tình hoà hiếu với nước Anh, không được nói động đến Hitler để giữ tình hoà hiếu với nước Đức chăng? Lại nữa, nước Pháp, nước Hoa Kỳ, nước Nhật nay là những nước đối tác, “nước bạn” của nước ta, vậy mà trên sách báo chính qui có cấm nói đến tội ác xưa của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, phát xít Nhật đâu! Vả lại, chính những người cầm quyền TQ ngày nay vẫn tự tách mình ra khỏi bọn “phong kiến nước lớn TQ xưa” kia mà! Chẳng phải Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai lần đầu đến Hà Nội đã đích thân đến lễ tại đền Hai Bà Trưng đó sao (bao hàm thiện ý: thay mặt các tiền nhân Tô Định, Mã Viện,... tạ tội trước Hai Bà)?

Có người nói: Dưng mà TQ với VN nay là “đồng chí”, là chung ý thức hệ. Chao ôi! Cái “trận tuyến ý thức hệ” ngày trước từng chia thế giới, thậm chí chia từng dân tộc, từng gia đình, từng mỗi con người thành hai phe, ngày nay có chăng chỉ còn là cái cớ trưng ra bên này, bên kia (hoặc “nước anh em”, hoặc “mặt trận chống cộng”). Còn thì cái chính chi phối, nói rộng ra thì là cái tinh thần “vị dân tộc”, “vị tôn giáo”, mà nói hẹp lại thì là “vị quyền lợi” của bản thân, của gia đình, của phe nhóm! Cứ cái cách Đặng Tiểu Bình nói ở Bangkok “VN là một lũ côn đồ” và xua hàng chục vạn quân xâm lược VN, để “dạy cho một bài học” thì “còn tình (đồng chí) đâu nữa mà thù (đối thủ) đấy thôi” (Truyện Kiều)!

Vậy thì vì cái gì? Chắc là trong thâm tâm các vị đều tự biết, phe nhóm lợi ích của các vị cũng đều tự biết. Chỉ xin đừng vì tự đánh mất mình mà đánh mất những thứ quí giá của dân tộc.

K.N.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.