02/08/2011

Kiến nghị Tòa án Nhân dân Tối cao cho phép người dân được tham dự phiên tòa phúc thẩm vụ án Cù Huy Hà Vũ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------*------

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Ông Trương Hòa Bình,

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao

Đồng kính gửi : Ông Chánh tòa Phúc thẩm Toà án Nhân dân Tối cao

Chúng tôi là những công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hết sức quan tâm đến phiên xử phúc thẩm vụ án Cù Huy Hà Vũ, được biết sẽ tiến hành vào ngày 2-8-2011 sắp tới;

Căn cứ theo quy định tại điều 18 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định: “Việc xét xử của Tòa án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự, trừ trường hợp do bộ luật này quy định”;

Đề nghị các Quý Ông cho tất cả những ai quan tâm đến vụ án như chúng tôi đều được tham dự phiên tòa này.

Chúng tôi không phải là những người tham gia phiên tòa, mà chỉ là những người tham dự phiên tòa nên không cần giấy triệu tập hay giấy mời của Tòa án. Chúng tôi chỉ mong muốn thực hiện quyền tham dự phiên tòa của công dân để giám sát hoạt động xét xử và thông qua đây cũng để được giáo dục thêm về pháp luật.

Trong điều kiện Tòa án không đủ chỗ ngồi, xin quý Tòa cho mắc loa và truyền hình ra trước sân Tòa án để những ai không vào được trong phòng xử vẫn có thể nghe tranh tụng giữa bị cáo, Luật sư và Biện lý cũng như kết luận của quý Tòa.

Rút kinh nghiệm về phiên xử sơ thẩm để lại quá nhiều tai tiếng trong ngày 4-4 vừa qua, chúng tôi khẩn thiết đề nghị quý Tòa không sử dụng lực lượng chức năng quá quy định, nhằm dùng lực lượng này vây bọc nhiều lớp xung quanh Tòa án, cản trở quyền tham dự của nhân dân, thậm chí bắt bớ nhân dân đến tham dự trái pháp luật. Đó là những hành vi đối phó vi Hiến, vi phạm nguyên tắc công khai xét xử của Tòa án, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan pháp luật Việt Nam trước nhân dân Việt Nam và công luận quốc tế, trái với luật pháp dân chủ của nước ta.

Kính mong các Quý Ông chấp thuận lời đề nghị chân thành của chúng tôi.

Những người đề nghị:

Nguyễn Huệ Chi

Phạm Toàn

Nguyễn Xuân Diện

Trần Nhương

Hoàng Cường

Nguyễn Phú Hải

Lê Dũng

Vũ Khởi Phụng

Nguyễn Văn Phương

Nguyễn Văn Lý

Nguyễn Mạnh Thường

Trần Văn Thủy

Võ Thị Hảo

Nguyễn Trung Chính

Phạm Hồng Sơn

Sơn Hà – CCB

Trần Thế Thắng – Công nhân hàn nối cáp quang

Nguyễn Văn Tuyến – Tiền khởi nghĩa, Đại tá, CCB

Nguyễn Trọng Vĩnh – Lão thành cách mạng

Trần Đức Quế - Cán bộ hưu trí (xin cho dự để xem đúng sai ra sao)

Nguyễn Tiến Nam

Đặng Bích Phượng

Trịnh Hữu Long

Bùi Thị Minh Hằng

Bùi Khải

clip_image002

clip_image004

image

clip_image008