28/07/2011

Lịch sử phải sang trang

Lưu Trọng Văn

Bài thơ này được chính tác giả đọc sáng 27–7–2011 trong buổi lễ tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Tây nam và ở Hoàng Sa, Trường Sa.

Bauxite Việt Nam

clip_image002

Hoàng Sa –19.1.1974

Các anh ngã xuống

Lợi, Đào, Trứ, Đông, Thêm, Cường, Thà… ơi!

Dù muộn mằn

Hôm nay tên các anh Non sông đã gọi

Dù muộn mằn

Hôm nay Non sông kính cẩn nghiêng mình

Cùng Thắng, Hiền, Nam, Chúc, Khoa, Thoa…

14.3.1988

Ngã xuống ở Trường Sa

 

Ôi 138 chàng trai nước Việt

Chưa xanh cỏ, đỏ ngực bao giờ

Trên mộ các anh

Dù có úa tàn những sắc cờ vàng, đỏ

Vẫn vẹn nguyên giọt nước mắt mẹ Việt Nam máu đỏ, da vàng

Mẹ Việt Nam ơi! Giọt nước mắt của Người trắng trong mặn chát

Sẽ hóa giải mọi sắc cờ

Để Đồng bào mình

Ngẩng cao đầu Đại Việt hùng mạnh, Tự do

Sông núi hồn thiêng Tụ Nghĩa, Tụ Nhân đâu phải lời bọt mép

Không thể nào khác được

Lịch sử phải sang trang!

27.7.2011

L.T.V.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.