Xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ, gắng một chút thức thời hay tiếp tục ngu xuẩn?

Bùi Minh Quốc

Nhân dân cả nước và toàn thế giới chăm chú theo dõi phiên xử phúc thẩm nhà hoạt động pháp lý nổi tiếng của Việt Nam, Luật gia Cù Huy Hà Vũ sắp diễn ra ngày mai, 2.8.2011. Người ta theo dõi xem cung cách giữ ngai (đỏ) của vị “vua tập thể” tại cung đình có gì mới sau một thời gian bàn bạc/mặc cả chia ngôi giữa các thành viên chủ chốt.

Cung cách cũ thì mọi người đã rõ, qua nhận xét ngắn gọn chắc nịch của nhà thơ Bằng Việt, chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thủ đô Hà Nội: “Nếu không tha bổng cho Cù Huy Hà Vũ thì đấy là một sự ngu xuẩn”. Tôi (Bùi Minh Quốc) thì nghĩ, cả tập thể vua có thể vẫn là một sự ngu xuẩn tiếp tục mê muội lao theo con đường lấy bạo quyền chà đạp công lý, nhưng từng thành viên thì có thể trong tim vẫn còn vài giọt máu thắm yêu nước vì dân và đầu óc còn có chút thức thời.

Thức thời để thấy rằng ngay cả cựu Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội Bằng Việt, một cán bộ luôn hiền hoà mềm mỏng mà cũng phải bật lời gai gócNgu xuẩn, không thể dùng chữ nào khác” thì đó là dấu hiệu đã bắt đầu một quá trình tiến tới cuộc đồng khởi của lương tri ngay trong nội bộ Đảng, kể cả các cấp ủy, các cán bộ đương chức.

Thức thời để thấy rằng thêm mỗi ngày giam giữ Cù Huy Hà Vũ chỉ càng tăng thêm ý chí cho người trí thức ưu tú này tự rèn luyện hiệu quả hơn thành người chiến sĩ cách mạng từ trong ngục tối giương cao ngọn cờ vì Tổ Quốc và Tự do vẫy gọi lớp trí thức tinh hoa kế tiếp nối gót theo anh chiến đấu.  

Thức thời để thấy rằng hiệu lực của chiếc dùi cui đang suy giảm nhanh chóng trước những người yêu nước đã hiện ra hiên ngang đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “người yêu nước không sợ gì hết”, và đang tự tập hợp ngày càng đông đảo, tiến bước mỗi lúc càng vững vàng hơn, ung dung hơn.

Thức thời để thấy rằng một khi ngay cả sĩ quan anh ninh cũng công khai bộc bạch tôn trọng chữ ký của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đòi trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ thì những thủ túc thân tín nhất sát kề dưới chân ngai vua cũng sẽ chỉ giơ dùi cui một cách chiếu lệ.

Thức thời để thấy rằng nhân dân lầm than và phẫn uất từ chỗ nổi dậy manh động như ở Thái Bình trước kia nay đã tự tập hợp và tự hiệp đồng trong một phương thức đấu tranh ôn hoà trật tự công khai hợp pháp rất bài bản theo đúng đường lối Nguyễn Trãi lấy đại nghĩa thắng hung tàn và đường lối Hồ Chí Minh đại đoàn kết toàn dân, lập quyền dân tiến lên.

Thức thời để thấy rằng xử tù Cù Huy Hà Vũ tức là tự ký vào bản án phản bội nhân dân, phản bội Tổ Quốc, phản bội cách mạng, phản bội Đảng, phản bội Chủ tịch Hồ Chí Minh cho chính mình, bản án này đã được viết qua kiến nghị của hàng ngàn lão thành cách mạng, tướng lĩnh, trí thức văn nghệ sĩ và nhân dân đòi trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ.

Đà Lạt 1.8.2011

B.M.Q.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn