08/11/2011

Đánh giá lại hiệu quả dự án bauxite

T. Hà

Bà con chớ vội mừng! “Đánh giá lại…” không phải để dẹp đi mà là để có đủ “cơ sở” “giảm thuế xuất khẩu sản phẩm alumin từ mức 20% hiện nay xuống 0% trong năm đầu tiên nhằm tăng sức cạnh tranh” theo đề nghị của TKV.

Bauxite Việt Nam

(NLĐ) - Tại hội nghị giao ban Bộ Công Thương ngày 7-11, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính xem xét giảm thuế xuất khẩu sản phẩm alumin từ mức 20% hiện nay xuống 0% trong năm đầu tiên nhằm tăng sức cạnh tranh. Đồng thời, cho phép hạch toán chi phí đầu tư 2 dự án đường vận chuyển alumin vào chi phí sản xuất trước thuế.

Trước đề xuất trên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho biết Bộ Công Thương đã có văn bản đề xuất Bộ Tài chính xem xét giảm thuế xuất khẩu alumin nhưng cơ quan này chưa có ý kiến. Mức giảm thuế theo kiến nghị của TKV khá lớn nên cần có cơ sở đánh giá cụ thể.

Ban đầu, dự án alumin Tân Rai và Nhân Cơ chưa tính đến chi phí làm đường vận chuyển, nay cộng thêm chi phí cải tạo 2 tuyến đường 725 và 769 sẽ khiến tổng chi phí dự án đội lên rất lớn. Do đó, Bộ Công Thương yêu cầu TKV đánh giá lại hiệu quả đầu tư 2 dự án này, làm cơ sở cho Bộ Công Thương đề xuất chính sách thuế và các cơ chế phù hợp.

TKV cũng đề xuất được tăng giá than bán cho điện vì hiện nay, giá bán than mới bằng 50% giá thành, nếu được tăng 30% mỗi năm thì cũng phải đến năm 2014 mới bằng giá thành.

T.H.

Nguồn: nld.com.vn