Đính chính

Trên Bauxite Việt Nam ra ngày 19-6-2012 có bài Cha chung về tài nguyên không ai khóc do TS Tô Văn Trường gửi cho cá nhân tôi và một vài người bạn, cốt để đọc tham khảo, do một người bạn ở New Zealand gửi về cho ông Trường, không ghi rõ tên người viết, ông Trường có biên tập lại cho gọn hơn. Thấy bài hay và bổ ích, tôi có xin ông cho đăng lại trên BVN, nhưng vì không rõ xuất xứ văn bản của ai nên chúng tôi đã ghi TS Tô Văn Trường tổng hợp tài liệu ở dưới tên bài. Nay được một vài bạn bè mách cho biết đây là bài của học giả Vũ Quý Hạo Nhiên có nhan đề Cha chung mọi người khóc đã được đăng trên Người Việt ngày 16-6-2012 và tờ Diễn đàn thế kỷ cũng đăng lại ngày 17-6-2012. Như vậy rõ ràng là một sai sót đáng tiếc. Chúng tôi thành thật xin lỗi ông Vũ Quý Hạo Nhiên và bạn đọc xa gần và để bổ cứu khẩn trương, xin được ghi danh Vũ Quý Hạo Nhiên trên mấy chữ TS Tô Văn Trường biên tập.

Mong học giả Vũ Quý Hạo Nhiên niệm tình thông cảm.

Nguyễn Huệ Chi

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn