21/06/2012

Nhận xét về báo cáo đánh giá tác động môi trường cảng Lạch Huyện

GS TS Nguyễn Thế Hùng

TS Tô Văn Trường đã có bài viết sắc sảo về bản báo cáo này. Chúng tôi chỉ xin nhận xét thêm.

Thông thường người ta làm cảng nơi thiên nhiên ưu đãi: không bối lắng, chắn gió tốt, đủ độ sâu để tàu ra vào. Đối với những nơi không hội tụ những tiêu chuẩn này, cần phải hết sức thận trọng.

Bảng đánh giá tác động môi trường của một công trình lớn trọng điểm Quốc gia Cảng Lạch Huyện như vậy là quá sơ sài, không thể chấp nhận được.

Theo chúng tôi,

1- Thủy động lực học vùng cửa sông và bồi xói của nó là vô cùng phức tạp; thông thường những công trình quan trọng bên cạnh việc tính toán bằng mô hình toán, cần phải kiểm chứng bằng mô hình vật lý;

2- Trong trường hợp không thể thực hiện kiểm chứng bằng mô hình vật lý, thì việc tính toán theo mô hình toán cần phải được thực hiện nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn như sau:

(i) Lựa chọn mô hình toán và lời giải số phù hợp: nên sử dụng phần mềm SMS, TELEMAC, hay MIKE (với sử dụng modun: flexible mesh) cần phải kết hợp mô phỏng bài toán theo hai chiều ngang và hai chiều đứng (vì có vận chuyển bùn cát vùng cửa sông);

(ii) Phải tính toán các kịch bản bất lợi (xảy ra lũ thượng nguồn, gió mùa Đông Bắc, nước dâng do bão theo các tần suất đã được qui phạm qui định);

(iii) Thời gian mô phỏng phải đảm bảo được đặc trưng cho thời đoạn bất lợi (ví dụ với bồi xói của sông, thì là trong thời kỳ xảy ra lũ lụt thượng nguồn, và thời kỳ gió mùa Đông Bắc);

(iv) Việc tính toán chỉ có ý nghĩa khi mô hình đã được hiệu chỉnh (calibration model) và kiểm tra  (verification model), số liệu dùng tính toán phải đảm bảo độ tin cậy. 

N. T. H.