21/06/2012

Thơ Lê Phú Khải nhân Ngày Báo chí 21-6

clip_image002

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.