Nhớ bác Trần Độ

Hà Sĩ Phu gửi
  
 

 
 CÂU ĐỐI VIẾNG CỤ TRẦN ĐỘ
                                         H.S.P                                                  
- Văn Võ tung hoành
   Trung tướng PHONG TRẦN
Thế sự song kiên 
Song trọng đảm!

    - Bắc Nam xuất nhập
       Đại quân TẾ ĐỘ
Hùng binh nhất trượng
Nhất đan tâm!

DỊCH NGHĨA :
-Văn Võ dọc ngang, thân Trung tướng
đã quen gió bụi, nên việc đời cứ đặt
lên hai vai hai gánh nặng, (đôi vai đã
nặng  nghĩa quân hàm, một Võ một
Văn…v…v…).

-Vào Nam ra Bắc, đoàn Đại binh
đi cứu khổ chúng sinh, nhưng binh hùng
chỉ còn một chiếc gậy chống , với một
tấm lòng son thôi (những năm cuối đời
do bệnh tật nên lúc nào cụ cũng phải có
một chiếc gậy chống bên mình).
 
 

                                                                                                                                                                     
Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn