Những giây sau cùng của thảm họa nổ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Hội Địa Dư Hoa Kỳ (NGS) đã làm một bộ phim dựng lại những phút giây sau cùng của thảm họa nổ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima tiếp sau trân động đất và sóng thần kinh hoàng vào ngày 11 tháng 03 năm 2011.

Phim dài khoảng 45 phút, dựng lại những diễn biến của thảm họa Fukushima. Nhật Bản lúc đó may mắn có được một vị Thủ tướng rất quyết đoán và tự trọng, ông Naoto Kan. Nhờ hành động can đảm và kịp thời của ông và nhóm 50 chuyên viên tại Nhà máy Fukushima mà Nhật Bản rất may mắn tránh được một thảm họa hạt nhân tương tự như Chernobyl hay tai hại hơn nhiều lần.

Nếu lãnh đạo Đảng Cộng sản, Quốc hội và Nhà nước Việt Nam vẫn cố chấp tiến hành thực hiện dự án NMĐHN tại Ninh Thuận cho bằng được, thảm họa hạt nhân tại Việt Nam sẽ không như tại Fikushima mà sẽ còn tệ hại hơn thảm họa Chernobyl tại Ukraine năm 1986, vì Việt Nam không có được một Thủ tướng như ông Naoto Kan.

Chúng tôi đã cố gắng làm phụ đề tiếng Việt cho phim này để nhiều người Việt, trong và ngoài chính quyền, xem biết rõ hơn những gì đã xảy ra tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, và quan tâm nhiều hơn đến những nguy cơ khôn lường của Dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận.

Xin giới thiệu phim “Fukusahima những giây cuối cùng - phần 1 và phần 2”

Ngày 28 tháng 11 năm 2012

Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hùng

http://www.youtube.com/watch?v=JJDHTui6ues

Fukushima những giây cuối cùng - phần 1

http://www.youtube.com/watch?v=e1QfyP5l5Ic

Fukushima những giây cuối cùng - phần 2

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn