23/01/2013

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ký Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Hôm nay 22/1/2013 Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh – lão thành cách mạng, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc từ 1974 - 1987, đã đọc và ký tên vào Bản Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đăng tải trên trang Bauxite Việt Nam. Bài sau đây là một số nội dung mà Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lưu ý thêm.

Bauxite Việt Nam

clip_image002

:

1. Không cần ghi Điều 4 vào Hiến pháp

Trong thời kỳ vận động cách mạng lật đổ ách thực dân Pháp giành lại độc lập tự do cho dân tộc, Đảng Cộng sản không có chút quyền hành nào, không điều nào quy định cho Đảng được quyền lãnh đạo, thế mà Đảng vẫn lãnh đạo được dân, dân tự giác theo sự lãnh đạo của Đảng làm Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong hai cuộc kháng chiến vì độc lập thống nhất Tổ quốc cũng vậy. Chỉ cần Đảng có chính nghĩa, trong sạch, thực sự vì nước, vì dân, thực thi dân chủ trong mọi lĩnh vực làm cho nước mạnh, dân giàu, thì tự khắc dân sẽ tự nguyện theo sự lãnh đạo của Đảng, không cần ghi Điều 4 vào Hiến pháp.

2. Khẳng định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” là tước đi cái quyền “sở hữu ruộng của người cày”

Trước đây, trong thời kỳ vận động cách mạng, Đảng đã nêu khẩu hiệu: “Người cày có ruộng” hợp với nguyện vọng tha thiết của nông dân, đã động viên được hàng triệu, hàng triệu nông dân thành sức mạnh to lớn cống hiến cho cách mạng thành công. Nay lại khẳng định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” là tước đi cái quyền “sở hữu ruộng của người cày”, hóa ra Đảng đã phản bội lại khẩu hiệu đã hứa với họ hay sao?

3. Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ Quốc Việt Nam

Đối với bất kỳ quốc gia nào, lực lượng vũ trang sinh ra là để bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ấy. Bất kỳ đảng phái nào lên nắm quyền, lực lượng vũ trang vẫn là lực lượng chung của dân của nước, không thuộc tổ chức hoặc cá nhân nào. Đối với nước ta cũng vậy, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, nó có nhiệm vụ phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc như lời Hồ Chủ tịch đã nói năm 1946: “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với nước, hiếu với dân…”. Chúng tôi không đồng ý với điều 70 của dự thảo, và đề nghị phải ghi là: “Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ Quốc Việt Nam”.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi trực tiếp cho BVN.