08/01/2013

Xem lại phim Thảm họa Chernobyl để lo cho Việt Nam trong tương lai nếu...

Bộ phim phóng sự bắng tiếng Anh gồm 8 tập về thảm hoạ nổ Nhà máy điện hạt nhân tại Chernobyl vào năm 2006 thực kiện bởi ông Keiluko cách đây 4 năm, được đưa lên trang youtube cho cộng động thế giới xem học tập và rút kinh nghiệm. Cho đến nay số lượng người vào xem bộ phim này đã vượt quá con số 1 triệu lượt (1.262.950).

Đề tài NMĐHN là một vấn đề vô cùng hệ trọng, ảnh hưởng đến sự sống còn của nhân loại. Đặc biệt, ở Việt Nam là nước trình độ kỹ thuật hết sức non yếu, các nguyên tắc trong xây dựng, điều hành và bảo quản kỹ thuật hầu hết đều bị xem thường, và chưa có một công trình kỹ thuật nào trước nay mà không gặp sự cố lớn hay nhỏ; lại thêm tham nhũng của các quan nắm quyền lực, nắm những nhóm lợi ích bất hảo đang là một đe dọa làm sụp đổ cả chế độ, thì việc hăng hái đầu tư vào lĩnh vực hạt nhân cũng như các lĩnh cực khác như tàu cao tốc trước đây... đều khiến số đông trí thức và nhân dân hoài nghi về ý nghĩa tốt đẹp vì lợi ích đất nước của chúng, và vô cùng lo ngại. Vì thế, dự án ĐHN nếu không tính toán kỹ và không có những tổ chức giám sát chặt chẽ, công minh, vô vụ lợi – mà điều ấy là hết sức khó – nhiều khả năng sẽ đưa đất nước Việt Nam vào con đường diệt vong do thảm họa nguyên tử xảy ra tại NMĐHN.

Chúng tôi xin lần lượt phụ đề tiếng Việt bộ phim này gởi đến đồng bào Việt Nam và nhất là lãnh đạo các cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam xem để mục kích và có thêm tin tức về những hệ quả phát sinh từ NMĐHN nhằm kịp thởi tỉnh táo suy nghĩ một cách sáng suốt đối với dự án NMĐHN, đi đến quyết tâm Hủy bỏ dự án nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.

Xin giới thiệu tập 1, 2, 3 của bô phim.

http://www.youtube.com/watch?v=TyHsiaxW0TU&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=3W7q5lkKZmY&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=r4wWLUEmkP8&feature=youtu.be

Ngày 06/01/2013

Nguyễn Thế Hùng, Trần Hoài Nam, Nguyễn Hùng

NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN CHERNOBYL NỔ: PHẦN 1/8

http://www.youtube.com/watch?v=TyHsiaxW0TU&feature=youtu.be

NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN CHERNOBYL NỔ: PHẦN 2/8

http://www.youtube.com/watch?v=3W7q5lkKZmY&feature=youtu.be

NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN CHERNOBYL NỔ: PHẦN 3/8

http://www.youtube.com/watch?v=r4wWLUEmkP8&feature=youtu.be