08/02/2014

Cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ các cơ quan đoàn thể, bà con nội ngoại, hàng xóm láng giềng, bạn bè trong và ngoài nước, đã tận tình thăm hỏi, chăm sóc, cứu chữa trong thời gian Luật gia LÊ HIẾU ĐẰNG nằm bệnh và đã chia buồn, phúng điếu, cùng tiễn đưa linh cữu Luật gia LÊ HIẾU ĐẰNG về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, xin quý vị niệm tình tha thứ.

Tang gia đồng cảm tạ.