24/06/2014

Thư yêu cầu TBT Nguyễn Phú Trọng trả lời kiện (hay không kiện) Trung Quốc về biển Đông

Ls Trn Vũ Hi và đi tá Nguyn Đăng Quang

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Đc lp – T do – Hnh phúc

----***----

Hà Ni, ngày 22 tháng 06 năm 2014

THƯ YÊU CU

Đng Cng sn Vit Nam thc hin Điu 4 Hiến pháp 2013, ch đo Nhà nước kin (hay không kin) Trung Quc v bin Đông

Kính gi: Ông Nguyn Phú Trng - Tng bí thư Đng Cng sn Vit Nam (ĐCSVN)

Điều 4 Hiến pháp 2013 quy định: ”Đng Cng sn Vit Nam … là lc lượng lãnh đo Nhà nước và xã hi… Đng Cng sn Vit Nam gn bó mt thiết vi Nhân dân, phc v Nhân dân, chu s giám sát ca Nhân dân, chu trách nhim trước Nhân dân v những quyết định ca mình.

Như vậy, trước những vấn đề cực kỳ quan trọng của đất nước, ĐCSVN (mà ông là người đứng đầu) phải có quyết định và chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước lịch sử về quyết định đó.

Gần đây, Trung Quốc liên tục có các hành vi xâm lấn chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông, vi phạm nghiêm trọng luật pháp Quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển, mà cả Trung Quốc và Việt Nam đều tham gia.

Trước tình hình hết sức nghiêm trọng đó, phần lớn những người Việt Nam trong và ngoài nước đều cho rằng, Việt Nam phải kiện Trung Quốc theo các quy định của luật pháp Quốc tế. Nhưng theo dõi qua truyền thông, người dân chúng tôi nhận thấy lãnh đạo Việt Nam chưa tỏ rõ thái độ kiên quyết, về việc có khởi kiện Trung Quốc ra Tòa án hoặc Tòa trọng tài Quốc tế hay không. Một số ủy viên Bộ chính trị ĐCSVN như các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh đều nêu khả năng về việc khởi kiện Trung Quốc, nhưng ý kiến vẫn chưa thống nhất. Riêng ông Vũ Đức Đam, phó Thủ tướng Chính phủ (50 tuổi), trẻ nhất trong số lãnh đạo Việt Nam còn tỏ ý muốn để đời con cháu gánh vác, tức là lãnh đạo như ông Vũ Đức Đam (người có thể tham gia lãnh đạo Việt Nam 20 năm nữa) chưa thể nhận trách nhiệm khởi kiện Trung Quốc. Hầu hết các lãnh đạo khác đều chưa bày tỏ chính kiến về việc có khởi kiện này hay không.

Theo chúng tôi, việc Việt Nam có khởi kiện hay không khởi kiện Trung Quốc, để giải quyết những vấn đề giữa 2 nước liên quan đến biển Đông, là một việc rất hệ trọng đối với vận mệnh của đất nước. ĐCSVN phải sớm có quyết định, ch đo Nhà nước có tiến hành khi kin hay không và chu trách nhim trước nhân dân, trước lch s v quyết đnh ca mình.

Vì vậy, chúng tôi yêu cầu ông Tổng bí thư ĐCSVN thực hiện điều 4 Hiến pháp 2014, sớm thông báo cho toàn dân về quyết định của ĐCSVN về vấn đề này. Cụ thể, trong những khả năng dưới đây, lãnh đạo ĐCSVN lựa chọn khả năng nào:

1/ Khởi kiện Trung Quốc ngay trong nhiệm kỳ lãnh đạo này.

2/ Có khởi kiện, nhưng để đời con cháu gánh vác.

3/ Không thể khởi kiện vì các căn cứ và bằng chứng pháp lý củaViệt Nam yếu, nếu kiện sẽ thua.

4/ Chưa thể quyết định được việc khởi kiện hay không, vì nhiều lãnh đạo Việt Nam chưa hiểu rõ những phức tạp pháp lý trong việc này.

5/ Chưa thể trả lời nhân dân về việc kiện hay không kiện Trung Quốc, do nhiều vấn đề nhạy cảm…

Đề nghị ông Tổng Bí thư sớm trả lời nhân dân Việt Nam, tốt nhất ngay trong kỳ họp Quốc hội đang diễn ra đến ngày 25/6/2014. Chúng tôi và nhiều cử tri khác sẽ kiên trì sử dụng các quyền của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật để giám sát việc này.

Trân trng.

Ký tên

1.Công dân Nguyn Đăng Quang (nguyên cán bộ Bộ Công an, trú tại số 7, phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

2. Công dân Trn Vũ Hi ( hành nghề luật sư tại 81 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội)

VP LS Trn Vũ Hi gi cho Quê Choa

Nguồn: bolapquechoa.blogspot.com