ĐÂU CÓ GIẶC LÀ TA CỨ ĐI !

BÙI MINH QUỐC

(Trân trọng gửi đến các đồng chí đồng đội cũ của tôi và các bạn trẻ)

Vào một cuộc đấu tranh mới 
Để mở tung các cánh cửa sổ 
Mở tung các cửa bể 
Và tung ra hàng loạt hàng loạt 
Những con người thật của chúng ta.

(Văn Cao – tác giả quốc ca)

Ai là ta, ai là giặc? Ta đâu, giặc đâu?

Ta đây :

Toàn thể các chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu gắn bó máu thịt với nhân dân nguyện trọn đời vì nhân dân quên mình chiến đấu cho Tổ Quốc và Quyền Dân, là ta.

Toàn thể các công dân - cử tri quyết tự mình đứng lên đấu tranh đòi lại món nợ Quyền Dân đã ghi rõ trong Hiến pháp và đã được thực hiện dưới chính thể dân chủ cộng hoà năm 1946, là ta.

Giặc đây :

Bọn cầm quyền nói một đằng làm một nẻo là giặc.

Bọn tự xưng đầy tớ nhân dân, tự vỗ ngực dân chủ gấp vạn lần mà ăn của dân không từ một thứ gì là giặc.

Bọn ngăn cấm việc tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh ở Hoàng Sa, Trường Sa và biên giới phía bắc trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược là giặc.

Bọn ra lệnh hạ cấp báo động làm suy yếu lực lượng trực chiến dọc tuyến biên giới phía bắc trước ngày 17.02.1979 Trung Quốc gây chiến xâm lược nước ta là giặc.

Bọn ra lệnh cho bộ đội ở Gạc–ma (Trường Sa) không được nổ súng  để mặc bọn Trung Quốc xâm lược xả súng tàn sát dã man 64 chiến sĩ ta ngày 14.03.1988 là giặc.

Bọn “đồng chí” ăn thịt đồng chí ăn thịt đồng bào là giặc.

Bọn lợi dụng khát vọng ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC của đảng viên và nhân dân để lấy xương máu đồng chí đồng bào đúc thành ngai ghế vua quan cách mạng là giặc.

Bọn ra lệnh cho công an đàn áp nhân dân biểu tình chống Trung Quốc xâm lược là giặc.

Bọn đặt ra quy định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” rồi dựa vào đó dùng quân đội công an và ngầm kết hợp dùng cả xã hội đen cướp đi mảnh đất thấm đẫm xương máu, mồ hôi nước mắt của nhân dân là giặc.

Bọn tự xưng đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân nhưng lại phản bội công nông nham hiểm đặt ra các chính sách phục vụ cho bọn áp bức bóc lột công nông, đẩy công nông vào cảnh khốn cùng là giặc.

Bọn tuyên bố tôn trọng quyền tự do sáng tác văn học nghệ thuật, tự do nghiên cứu khoa học nhưng lại đặt ra luật lệ ngăn cấm tự do công bố các công trình sáng tác nghiên cứu ấy, là giặc.

Bọn tuyên bố khuyến khích hoan nghênh các ý kiến phản biện nhưng lại bắt bớ giam cầm những người phản biện ôn hoà, là giặc.

Bọn dùng tiền thuế của dân nuôi hệ thống độc quyền truyền thông, báo chí xuất bản và biến hệ thống ấy thành công cụ bưng bít ngăn chặn thông tin/sự thật phục vụ cho đặc quyền đặc lợi của thiểu số cầm quyền là giặc.

Bọn không biết “chủ nghĩa xã hội” tốt xấu hay dở thế nào nhưng lại cậy quyền bất chấp mọi ý kiến khuyến cáo phản biện khăng khăng ngoan cố áp đặt đường lối “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” phản khoa học đẩy đất nước lâm cảnh triền miên tụt hậu và lệ thuộc vào Trung Quốc là giặc.

Đời chúng ta, đâu có giặc là ta cứ đi !

Câu hát cũ luôn dậy lửa, càng dậy lửa dữ dội  trong mỗi chúng ta, trước thảm trạng đất nước hôm nay.

Tôi tin rằng tất cả chúng ta hôm nay đều đã tự rõ mình, nhìn rõ giặc.

Tôi tin rằng không một ai trong chúng ta giờ đây còn có thể thờ ơ vô cảm trước thảm trạng đất nước được nữa.

Và chúng ta không thể không cùng kết chặt thành lực lượng dấn bước vào cuộc đánh giặc trong thời kỳ mới - thời bình - đánh bằng phương pháp hoà bình, đánh công khai hợp pháp, đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo, THIẾT LẬP CHO BẰNG ĐƯỢC QUYỀN LÀM CHỦ THỰC SỰ CỦA NHÂN DÂN. Chúng ta chỉ là những người tay không, chẳng có vũ khí nào khác ngoài tiếng nói chính nghĩa và lá phiếu tự do tự chủ đối mặt với cả một cỗ máy bạo quyền độc tài toàn trị khổng lồ, nhưng chúng ta dám đánh, quyết đánh và biết cách đánh, biết cách thắng, thắng từng bước, tiến  bước nào chắc bước nấy, tiến dần tới toàn thắng.

Sức mạnh của Tổ Quốc và Quyền Dân trong mỗi công dân Việt Nam thức tỉnh rõ rệt về quyền làm chủ của mình kết chặt thành lực lượng ngày càng lớn mạnh nhất định thắng bạo quyền độc tài toàn trị!

Đà Lạt 12.12.2014

B.M.Q.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn